Na co zagłosujemy?

Aktualisiert: 22.07.2019 / Bereich: / pdf
banner

Znamy już wykaz projektów zakwalifikowanych do wrześniowego głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Na liście znalazło się 145 zadań zaproponowanych przez mieszkańców.

Pozytywnie zweryfikowano 140 wniosków dzielnicowych (wśród nich są propozycje z wszystkich 21 gliwickich dzielnic), a także 5 wniosków ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy). Lista uwzględnia 14 projektów, których oceny zmieniły się z negatywnych na pozytywne po rozpatrzeniu złożonych przez mieszkańców odwołań.

„Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania” został opublikowany na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Znajdują się tam także „Wyniki procedury odwoławczej” oraz „Lista wszystkich złożonych wniosków”, zawierająca m.in. szczegóły dotyczące zgłoszonych przez gliwiczan projektów oraz odwołań. Informacja o projektach zakwalifikowanych do głosowania zostanie zamieszczona dodatkowo w najbliższym wydaniu tygodnika „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” (25 lipca).

Na realizację projektów w ramach aktualnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie i skierowanych do głosowania wynosi 12 929 700 zł. Które z nich zostaną zrealizowane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23 września.

Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy. Jak zawsze głosowanie będzie prowadzone w formie tradycyjnej – poprzez formularze papierowe (w ponad dwudziestu punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu.

Głosowanie odbędzie się zgodnie z założeniami określonymi w Uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Zarządzeniu nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2019 roku w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Obydwa dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W połowie sierpnia opublikowany zostanie poradnik dla gliwiczan „Jak głosować?”.

Wyniki wrześniowego głosowania poznamy do 23 października. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2020 roku.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking