Strefa Płatnego Parkowania. Co sądzą mieszkańcy?

Aktualisiert: 03.07.2019 / Bereich: / print / pdf
strefa płatnego parkowania Fot. K.Krzemiński/UM Gliwice

176 ankiet wpłynęło do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w odpowiedzi na ogłoszone przez jednostkę badanie opinii publicznej dotyczące funkcjonowania gliwickiej SPP. Wnioski z propozycjami zmian i oczekiwań mieszkańców można było kierować do ZDM-u między 6 maja a 6 czerwca.

Najwięcej głosów  (33) dotyczyło wprowadzenia ograniczeń związanych z wydawaniem abonamentu mieszkańca. Drugą najliczniej sygnalizowaną propozycją (29 głosów) było stworzenie możliwości uiszczania opłat za postój w strefie kartą płatniczą. Na trzecim miejscu pod względem liczby oddanych głosów znalazł się postulat wprowadzenia zmiany godzin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. 22 respondentów opowiedziało się za rozszerzeniem obszaru strefy, 21 osób uważa, że należałoby zwiększyć opłaty i kary, a 11 uczestników badania ankiety wnioskowało o zwiększenie liczby parkomatów.

Pozostałe propozycje dotyczyły m.in. budowy parkingów, umieszczenia na parkomatach map z oznaczonymi miejscami posadowienia innych tego typu urządzeń czy wprowadzenia ulg dla osób pracujących w Strefie Płatnego Parkowania.

W najbliższym czasie, na podstawie złożonych w badaniu opinii publicznej postulatów, Zarząd Dróg Miejskich przygotuje propozycje zmian związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach – informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy gliwickiego ZDM-u.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking