Przygotowania na finiszu

Hinzugefügt: 29.07.2010 / Bereich:

Kiedy rozpocznie się budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Okrzei w Gliwicach? Wiele wskazuje na to, że nastąpi to najpóźniej we wrześniu. Prawdopodobnie o miesiąc wydłużą się bowiem procedury formalne związane z rozstrzygnięciem przetargu, w wyniku którego zostanie ostatecznie wyłoniony wykonawca robót. Taka konieczność zachodzi po wydaniu wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą. Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego z 29 lipca, dostępnym w formacie pdf na stronie www.gliwice.eu w zakładce „Dla mieszkańców”. (al)

29 lipca 2010

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking