Content type: Business Card

Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje dyscypliny nauki zgodne z profilem kształcenia, to jest automatykę, architekturę, budownictwo, chemię, ekonomię, elektrotechnikę, elektronikę, energetykę, fizykę, górnictwo i geologię, informatykę, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, matematykę, mechanikę, metalurgię,