Aktualności | Stare leki do apteki

Stare leki do apteki

Stare leki do apteki

Publié: 17.07.2012 / Section: Miasto  Życie i styl 

Od kilkunastu lat Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach prowadzi akcję zbiórki przeterminowanych leków.

Nieprzydatne farmaceutyki pod żadnym pozorem nie powinny trafiać do kontenerów na śmieci, a w konsekwencji – na otwarte wysypisko. Stanowią bowiem duże zagrożenie dla zdrowia i życia stykających się z nimi ludzi i zwierząt. Co z nimi zrobić? – W ponad dwudziestu aptekach ustawiliśmy specjalnie oznakowane, czerwone pojemniki. Można do nich wrzucać przestarzałe leki. Zebrane medykamenty są zawożone do Zakładu Utylizacji Odpadów w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Tam są spalane w odpowiednich warunkach i w sposób zupełnie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. W ubiegłym roku zebraliśmy ponad 2400 kg medykamentów, a w tym roku już ponad 1200 kg – wylicza Dariusz Stanek z Wydziału Środowiska UM. Leki można bezpłatnie oddawać do 25 aptek na terenie miasta. Są to placówki przy ulicach: Andersa 12, Centaura 11, Czajki 1, Czwartaków 18, Dąbrowskiego 57, Dziewanny 2, Gwiazdy Polarnej 50-54, Jedności 6, Kopernika 16, Lipowej 42, Marksa 6, Nauczycielskiej 3, Odrowążów 65, Paderewskiego 56b, Piastowskiej 9, Placu Piłsudskiego 5a, Pliszki 22, Przyszowskiej 40, Rynek 1, Sopockiej 4 Tarnogórskiej 81 i 231, Wiślanej 3, Zwycięstwa 15 i Żwirki i Wigury 68. Wykaz jest także dostępny na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Ekologia”. (bom)