Wiesz, gdzie jest azbest?

Ajouté: 18.06.2012 / Section:

Gliwice przystąpiły do realizacji zadania pod nazwą „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

Wykonawcą opracowania jest krakowski Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Jego pracownicy prowadzą w terenie spisy z natury. Każda z osób wykonujących prace posiada list polecający podpisany przez zastępcę prezydenta Gliwic. – Prosimy mieszkańców o udzielenie im wszelkich informacji oraz o udostępnienie danych niezbędnych do sprawnego i prawidłowego wykonania inwentaryzacji – apeluje Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy wydziału – telefonicznie pod numerem 32/239-13-22, bądź osobiście w pok. 332 na III piętrze gmachu UM przy ul. Zwycięstwa 21. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking