PIT przez internet

Ajouté: 14.02.2012 / Section:

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Urzędy skarbowe zachęcają do korzystania wygodnej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – poprzez stronę internetową www.e-deklaracje.gov.pl. Bezpośredni odsyłacz do portalu jest dostępny m.in. na stronie internetowej gliwickiego Urzędu Miejskiego – www.gliwice.eu (na stronie głównej oraz w działach Dla mieszkańców i Dla przedsiębiorców).

Ministerstwo Finansów zapewnia, że system internetowy stworzony został w taki sposób, by można było z niego korzystać bez żadnego wysiłku. Prowadzi krok po kroku przez wypełnianie formularzy, a potem wysłanie deklaracji. Do wysłania najpopularniejszych druków nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Bez niego złożymy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A za 2011 r. i wniosek PIT-16 w 2012 r.
„Program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych informacji zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub co najprostsze i bezkosztowe – kwotą przychodu wykazaną w poprzednim zeznaniu rocznym). W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika” – czytamy na portalu.
Twórcy systemu podkreślają również, że nie trzeba martwić się, czy złożony drogą elektroniczną formularz dotarł do urzędu – program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat. Złożone prawidłowo zeznanie pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Jest ono traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. (al)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking