Marka - Śląskie

Ajouté: 14.02.2012 / Section:

Wystartowała trzecia edycja konkursu MARKA – ŚLĄSKIE, organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski w Katowicach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja. Szczegóły – www.riph.com.pl oraz www.slaskie.pl.

MARKA – ŚLĄSKIE to honorowe wyróżnienie, którego idea zrodziła się w 2006 r. Zamiarem pomysłodawców jest, aby wzmocniło podejmowane do tej pory działania na rzecz promocji województwa śląskiego i skupiło się nie tylko na jego atutach przemysłowych i gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, naukowych, kulturalnych czy sportowych. Ma zatem promować jakość, solidność ludzi, firm i instytucji działających na Górnym Śląsku, a także pokazywać różnorodność zmian dokonujących się w regionie (w wymiarze ogólnopolskim i zagranicznym).
Kandydatów do nagród MARKA – ŚLĄSKIE mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Rywalizacja będzie toczyła się w dziewięciu kategoriach: gospodarka, nauka i kultura, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, dziedzictwo kulturowe regionu. Kapituła konkursu przyzna dodatkowo nagrodę honorową: „Osobowość Roku”. Wyróżnienia zostaną wręczone 1 września w trakcie gali RIPH. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking