Podatki lokalne

Ajouté: 13.02.2012 / Section:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina osobom płacącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji z tego tytułu na 2012 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mija 15 lutego. Informacje o obowiązujących stawkach podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.gliwice.eu w Wirtualnym Biurze Obsługi (Podatki i Opłaty / Podatki). W tym samym dziale można także znaleźć Formularze do pobrania (Wydział Podatków i Opłat / Druki aktualne na 2012 r.) lub odebrać je w Wydziale Podatków i Opłat (IV piętro, pokój nr 454). (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking