Filomata rozdaje stypendia!

Ajouté: 13.02.2012 / Section:

Ważny komunikat dla uczniów zastanawiających się nad wyborem gimnazjum lub szkoły średniej. – Wszystkim osobom, które chcą zostać uczniami Filomaty, a których rodzice nie mogą w obecnej chwili pozwolić sobie na opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o pełne lub częściowe zwolnienie z opłat za szkołę. Wielu z naszych uczniów korzysta już z takiej formy pomocy – informują pedagodzy.

Każdy, spełniający warunki formalne uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum, może wnioskować o przyznanie stypendium. Aby ubiegać się o zwolnienie z opłat, należy do 28 marca złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Filomata „Zgłoszenie stypendialne”. Dokument musi zawierać kwestionariusz, wypełnioną kartę ucznia, kopię świadectwa ukończenia V klasy szkoły podstawowej lub II klasy gimnazjum potwierdzoną przez szkołę oraz list motywacyjny, w którym uczestnik konkursu przedstawi siebie oraz powody, dla których chce zostać stypendystą Filomaty. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie stypendium, zgłoszenie może dodatkowo zawierać zaświadczenia, dyplomy, dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach itp., informacje o działalności społecznej, rekomendacje niespokrewnionych ze sobą osób(np. dyrektora szkoły, trenera, itp.) oraz inne informacje, którymi warto się podzielić. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Towarzystwa Oświatowego Filomata w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół Filomata. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole (3 lata). Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do poproszenia o złożenie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach rodziców (prawnych opiekunów) osób, ubiegających się o stypendium. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz druki dokumentów można znaleźć na stronie internetowej placówki www.filomata.com.pl (w zakładce możliwość bezpłatnej nauki).
Placówka zaprasza także na „Dzień w krainie Filomacji” – dzień otwarty, który odbędzie się 31 marca. – Będzie można obejrzeć szkołę z bliska, włączyć się do wspólnej zabawy, porozmawiać z uczniami, rodzicami i nauczycielami, przyjrzeć się realizowanym w szkole projektom. Pokażemy na czym polega indywidualny system wyboru przedmiotów rozszerzonych w naszym liceum i jak zorganizowane są zajęcia. Odpowiemy na każde zadane nam pytanie – zapowiadają Filomaci. (as)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking