Rating Gliwic podniesiony!

Ajouté: 09.02.2012 / Section:

Gliwice są w bardzo dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań prowadzonych przez światową agencję Fitch Ratings.

Podniosła ona długoterminowe oceny miasta – dla ratingu międzynarodowego z BBB na BBB+, a dla ratingu krajowego z A(pol) na A+(pol). Zdaniem niezależnych specjalistów perspektywa obydwu ocen jest stabilna.
Choć w kraju wciąż odczuwalne są skutki recesji i wiele miast ma poważne kłopoty finansowe, Gliwice wciąż umacniają swoją kondycję ekonomiczną i gospodarczą. „Podniesienie ratingów odzwierciedla dobre wyniki budżetowe miasta, bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu ze znacznymi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością zapewniają Gliwicom wysoką zdolność do samofinansowania inwestycji” – czytamy w oficjalnym komunikacie. (al)
……………………………………..
Zdaniem agencji, w latach 2012 – 2014 nadwyżka operacyjna Gliwic wyniesie średnio około 90 mln zł (ponad 11% dochodów operacyjnych) – przy założeniu, że władze miasta będą kontynuowały dotychczasową politykę budżetową w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących. Fitch spodziewa się również, że dobrze rozwinięta gospodarka lokalna przyczyni się do dalszego wzrostu dochodów podatkowych.
Fitch szacuje, że wydatki na inwestycje, mogą w latach 2012 – 2014 wynieść łącznie około 1,1 mld zł (średnio 35% wydatków budżetowych rocznie). Zdolność Gliwic do finansowania inwestycji jest jednak wysoka, ponieważ około 65% wydatków majątkowych może zostać pokrytych z dotacji z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, a także ze wspomnianej nadwyżki operacyjnej. Agencja podkreśla też, że Gliwice mają pewną elastyczność w zakresie wydatków majątkowych i w przypadku trudnej sytuacji finansowej mogą odłożyć w czasie realizację niektórych projektów.
Fitch Ratings przewiduje, że zadłużenie Gliwic wzrośnie ze 114,5 mln zł na koniec 2011 r. (około 16% dochodów bieżących) do mniej więcej 320 mln zł w 2014 r. Pozostanie ono jednak umiarkowane – na poziomie około 40% dochodów bieżących.
Zainteresowanych dziennikarzy informujemy, że w najbliższych dniach w Urzędzie Miejskim odbędzie się konferencja prasowa poświęcona temu tematowi. O terminie spotkania powiadomimy w kolejnym komunikacie.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking