Podatek od nieruchomości

Ajouté: 09.02.2012 / Section:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego informuje, że 10 lutego rozpocznie się doręczanie mieszkańcom decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości na 2012 rok.


Decyzje otrzymują wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli dostaje swój egzemplarz decyzji. Wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich. Decyzje podatkowe są doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego najczęściej w godzinach popołudniowych oraz w soboty – najpóźniej do godz. 20.00. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do pobierania należności podatkowych – przypomina Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat UM.
Decyzje zawierają indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłatę. Ostatecznym terminem uiszczenia pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych jest 15 marca. Aby uniknąć kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za pośrednictwem banków. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego, realizowanych we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie są pobierane prowizje. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking