Razem działaMY na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Ajouté: 26.05.2022 / Section:

24 maja, z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, odbyła się impreza pod hasłem „Gliwice Razem”. W czasie konferencji Miasto Gliwice i Politechnika Śląska zacieśniły współpracę mającą na celu likwidowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami, a wieczorem w Arenie Gliwice wystąpił Piasek.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking