Centrum Przesiadkowe. Sezon w pełni!

Ajouté: 23.05.2022 / Section:
Centrum Przesiadkowe i roboty po stronie południowej dworca fot. R. Neumann / UM w Gliwicach

Komunikacyjne serce Gliwic zacznie bić z początkiem przyszłego roku, skupiając wszystkie środki transportu – w tym uruchamianą w perspektywie kilku lat Kolej Metropolitalną i metropolitalną velostradę. Nowoczesne Centrum Przesiadkowe z wewnętrznym układem drogowym, ścieżkami dla rowerzystów, wjazdami od strony ulic Toszeckiej i Tarnogórskiej oraz sąsiadującą z nimi strefą przystanków, postojów taxi i parkingów „kiss and ride”, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży zarówno gliwiczan, jak i mieszkańców całego regionu.

Pięć pierwszych „fal” zadaszenia głównego Centrum Przesiadkowego jest gotowych zarówno pod względem budowlanym, jak i instalacyjnym. Jako ostatnie zamontowano na nich oświetlenie dekoracyjne. Na szóstym zadaszeniu trwają prace przy siatce cięto-ciągnionej z blachy tytanowo-cynkowej oraz oświetleniu. Warto podkreślić, że na każdej z „fal” gotowa jest już fotowoltaika, a ekipy budowlane montują obecnie zabezpieczenia przed osiadaniem i gniazdowaniem ptaków.

W ulokowanym pod największą „falą” budynku głównym CP zakończono już montaż wielkoformatowych płyt HPL. Na poziomie piwnic trwają prace elektryczne i sanitarne, a na parterze – w pomieszczeniu gastronomicznym (kuchni) – prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe. W pomieszczeniach ogólnodostępnych podwieszane są drewniane sufity, montowane są tzw. pochwyty i szklane balustrady.  Realizowane są prace malarskie, a na fasadzie budynku – prace wykończeniowe. Pomieszczenia przygotowywane są do wyposażania i montażu mebli. W pomieszczeniach socjalnych gotowe są już sufity podwieszane. Na terenie budynku zamontowano ścieżki prowadzące oraz pola uwag  jako oznakowanie do przezwyciężania barier architektonicznych. Przygotowano też już wszystkie zewnętrzne drzwi przesuwne z automatyką.

Ścieżki prowadzące i pola uwagi powstają także w nowym tunelu. W jego wyjściu na teren CP działać będzie travelator, czyli ruchomy chodnik. W tej części trwa montaż balustrad szklanych. Cały czas instalowane jest też nagłośnienie, listwy ledowe i kamery.

W umiejscowionym z boku – poza strefą wiat – przyszłym budynku pomocniczym Centrum Przesiadkowego powstaje obecnie posadzka żywiczna. Zakończono roboty wykończeniowe związane z układaniem glazury, montażem sufitów podwieszanych oraz malowaniem pomieszczeń. Na elewacji silikonowane są spoiny.

W perspektywie kilku miesięcy Centrum Przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Kompleks będzie łączył transport koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także podróżnym miejsca postojowe dla samochodów, wygodną infrastrukturę rowerową oraz zaplecze komercyjne.

Na murach oporowych, opasujących teren CP i sąsiadujących z zabytkową wieżą ciśnień, w dalszym ciągu trwa montaż płyt betonowych i drewnianych okładzin.  Toczą się prace projektowe związane z drugim historycznym obiektem na terenie Centrum Przesiadkowego – budynkiem dawnej Huty Szkła przy ul. Toszeckiej 2b.
 
Od strony wjazdu na teren CP od ul. Składowej ułożono krawężniki. Zostały także wykonane dwie warstwy nawierzchni asfaltowej. Trwa montaż słupków antyterrorystycznych, zarówno od strony wschodniej, jak i zachodniej, a w rejonie zatoczek bocznych prowadzone są prace brukarskie. W rejonie muru oporowego rozpoczęto wykonywanie podbudowy pod chodniki i ścieżki rowerowe. Ponadto montowana jest pompownia wód deszczowych.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia CP – z uwagi na okres czasu niezbędny do przeprowadzenia procedur odbiorowych – to początek 2023 roku.

Po południowej stronie dworca kolejowego przebudowywany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy w przyszłym roku przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Zakończono roboty w ciągu ul. Na Piasku oraz prace związane z budową połączenia ul. Okopowej z placem przed dworcem PKP i częścią placu dla autobusów w rejonie placu Piastów, przebudową uzbrojenia w ul. Zwycięstwa, a także ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Berbeckiego. Trwa układanie warstw konstrukcyjnych przy placu Piastów oraz ul. Zwycięstwa. W kolejnym etapie wykonana zostanie pozostała część placu Piastów, fragment ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz plac przed dworcem PKP.

Inwestycję po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt to ponad 44 mln zł z budżetu miasta. Prace powinny się zakończyć w lipcu 2023 roku.

Centrum Przesiadkowe i roboty po stronie południowej dworca
fot. R. Neumann / UM w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking