Młodzieżowa Rada Miasta działa od 20 lat

Ajouté: 22.04.2022 / Section:
Nowa MRMG przed Ratuszem Fot. M. Buksa/UM Gliwice

Łączy ich zapał, zaangażowanie i wielka chęć działania na rzecz lokalnej społeczności. W czwartek, 21 kwietnia, Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice rozpoczęła kolejną kadencję. Nowym przewodniczącym MRMG został Borys Wróblewski.

Głos młodzieży jest ważny w dyskusji nad wieloma projektami prowadzonymi w mieście. Uczniowie i szkoły mają swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta, dzięki czemu ten głos jest słyszalny. Ponadto wielu młodych ludzi z MRMG funkcjonuje później w samorządzie.

Właśnie rozpoczęła się kolejna kadencja MRMG. W pierwszym spotkaniu nowej rady wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann, jego zastępca Ewa Weber i Krystyna Sowa, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice. Przewodniczącym MRMG został Borys Wróblewski z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, a zastępcami: Kaja Neyman z I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego i Miłosz Swierczek z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. Młodzieżowi radni będą się spotykać, podobnie jak radni Rady Miasta Gliwice, na comiesięcznych sesjach.

Bardzo dziękuję Młodzieżowej Radzie Miasta Gliwice za aktywność, dotychczasową pracę i zaangażowanie, a nowo wybranym radnym serdecznie gratuluję. Żyjemy w bardzo trudnych, ale ciekawych czasach. Gdy sporo się dzieje, kierowanie miastem jest wyzwaniem i szczególnie ważne jest współdziałanie. Dlatego bardzo proszę nową radę o wzmożoną aktywność. Jesteście źródłem dobrych pomysłów, a my jesteśmy otwarci na wasze inicjatywy – mówił podczas spotkania w Ratuszu prezydent Gliwic Adam Neumann.

Najważniejszą inwestycją jest inwestycja w człowieka, a młodzi ludzie stanowią dla nas dużą wartość, dlatego też cieszę się, że angażujecie się w sprawy lokalne i chcecie działać na rzecz samorządu. Wasz głos jest bardzo ważny, a zaangażowanie Młodzieżowej Rady Miasta to istotny element dyskusji nad kierunkiem dalszego rozwoju miasta – dodała Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Gliwicka Młodzieżowa Rada Miasta powstała w 2002 r. Jest organem samorządowym młodzieży o charakterze wnioskodawczym i opiniotwórczym. Tworzą ją uczniowie gliwickich szkół średnich wybierani w wewnątrzszkolnych wyborach powszechnych na dwie kadencje (mandat dwuletni). MRM pełni funkcje doradcze przy Radzie Miasta Gliwice i pracuje społecznie na rzecz gliwickiej młodzieży. Dzięki zaangażowaniu w MRMG młodzi ludzie mogą przeżyć ciekawą przygodę, lepiej zrozumieć złożoną strukturę organizacyjną miasta oraz proces funkcjonowania samorządu miast, gmin czy powiatów. Mogą też przyjmować uchwały ze swoimi pomysłami czy wnioskami, przekazywać je do Rady Miasta Gliwice czy Prezydenta Miasta i przedstawiać swoje opinie. To szansa na rozwój, nie tylko poprzez aktywność i wpływanie na działania społeczne wśród gliwickiej młodzieży, ale także na zdobywanie umiejętności we współpracy z rówieśnikami i różnymi środowiskami.

Młodzieżowa Rada Miasta to szkoła demokracji, zaangażowania i szerszego spojrzenia na rzeczywistość. Jako Rada Miasta patrzymy na Was z nadzieją, bo kiedyś nas zastąpicie. Życzę Wam mądrego wykorzystania czasu i możliwości. Mam nadzieję, że Wasze działania przyniosą wszystkim sporo satysfakcji – mówiła radna Krystyna Sowa.  

Podczas 20-letniej pracy radni MRMG zrealizowali szereg istotnych dla młodych gliwiczan przedsięwzięć. Organizowali m.in. szkolenia, konferencje, angażowali się w działalność charytatywną, przyczynili się też do powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Miasto wspiera działania MRMG m.in. finansując bieżące wydatki związane z działalnością i organizacją wydarzeń. Młodzieżowi radni debatują, planują, opiniują obecną działalność władz miasta i przyjmują uchwały dotyczące swoich działań. Radni mają również możliwość pracy w komisjach stałych (m.in. komisji do spraw kontaktu z Radą Miasta) i roboczych (m.in. do spraw organizacji warsztatów obywatelskich dla młodzieży). Informacje na temat MRMG można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w zakładce Młodzieżowa Rada Miasta. (mf)

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice:
Borys Wróblewski, przewodniczący (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych)
Kaja Neyman, zastępca przewodniczącego (I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne)
Miłosz Swierczek, zastępca przewodniczącego (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi)
Maciej Wojdat (Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych)
Paulina Pietrzykowska (I Liceum Ogólnokształcące)
Wiktoria Zielińska (Gliwickie Centrum edukacyjne)
Bartosz Arendarczyk (III Liceum Ogólnokształcące)
Maja Pietrzyk (VIII Liceum Ogólnokształcące)
Sandra Sater (V Liceum Ogólnokształcące)
Łukasz Nowakowski (I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne)
Dorian Kugel (II Liceum Ogólnokształcące)
Maja Kobierecka (II Liceum Ogólnokształcące)
Pedro Carton Wrębel (III Liceum Ogólnokształcące)
Maja Hyrsz (IV Liceum Ogólnokształcące)
Anna Gabryś (IV Liceum Ogólnokształcące)
Antoni Forenda (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi)
Szymon Kloś (VII Liceum Ogólnokształcące)
Aleksandra Gryniewicz (VIII Liceum Ogólnokształcące)
Oliwia Stasik (Zespół Szkół im. J. Korczaka)
Kacper Barczyk (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych)
Tymoteusz Chmura (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych)
Wiktoria Zielińska (Górnośląskie Centrum Edukacyjne)
Julia Maszniew (Górnośląskie Centrum Edukacyjne)
Michał Przybyła (Zespół Szkół Łączności)
Wiktoria Machel (Zespół Szkół Łączności)
Wiktor Gorbaszewicz (Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych)
Celina Michalska (Liceum Ogólnokształcące Filomata)
Kacper Myszka (Zespół Szkół Samochodowych)
Oliwia Niezgoda (Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych)
Luiza Gross (Akademickie Liceum Ogólnokształcące)

 

 

Prezydent Adam Neumann na radzie MRMG
Fot. M. Buksa/UM Gliwice
Prezydent Gliwic z zastępcą i radną Sowa
Sesja MRMG. Pani prezydent wręcza młodziezowej radnej teczkę
Fot. M. Buksa/UM Gliwice
Prezydent Adam Neumann na radzie MRMG
Prezydent Gliwic z zastępcą i radną Sowa
Sesja MRMG. Pani prezydent wręcza młodziezowej radnej teczkę

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking