Trwa rekrutacja na cykl szkoleń „Sztuka Otwartości”

Ajouté: 07.01.2022 / Section:
banner

Fundacja Po Prostu Da Się zaprasza na cykl darmowych, certyfikowanych szkoleń dla osób ze Śląska, które pracują z młodzieżą w różnych obszarach kultury.

W ramach szkoleń poruszone zostaną m.in.:

  • jak motywować młodzież do aktywności,
  • jak komunikować się bez przemocy (nvc) i przeciwdziałać dyskryminacji,
  • jak pracować z uczestnikami o szczególnych potrzebach (m.in. osobami z niepełnosprawnościami),
  • jak wykorzystywać sztukę jako narzędzie zmiany społecznej?

Organizator zapewnia:

  • 12 dni szkoleniowych (weekendowe warsztaty stacjonarne od marca do lipca 2022 w Gliwicach),
  • materiały szkoleniowe i wyżywienie,
  • wsparcie ekspertów/ekspertek w zaplanowaniu i realizacji własnych zajęć artystycznych,
  • udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej edukację artystyczną jako narzędzie zmiany społecznej.

Szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Ich efektem będzie stworzenie zaangażowanych wydarzeń artystycznych z młodzieżą. Gwarantowane wsparcie na każdym etapie – od konsultacji pomysłów, poprzez warsztaty pracy, po promocję działań artystycznych.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy wykaz terminów i opis warsztatów można znaleźć na stronie www.sztukaotwartosci.pl Rekrutacja trwa do 21 stycznia 2022 r.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking