Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe AD 2021. Można składać wnioski!

Ajouté: 04.01.2022 / Section:
prezentacja pucharów i medali na stadionie lekkoatletycznym fot. Pixabay

Ruszył coroczny nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gliwice dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Nagrodę lub wyróżnienie w dziedzinie sportu może otrzymać zawodnik, który w 2021 roku osiągnął wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, trener lub inna osoba wyróżniająca się w ubiegłym roku osiągnięciami w działalności sportowej. Gratyfikacje mogą otrzymać wyłącznie mieszkańcy Gliwic.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień powinny składać  kluby sportowe oraz sami zainteresowani. Dokumenty będą przyjmowane do 31 stycznia w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, parter, wejście od strony ul. Wyszyńskiego) lub w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu UM (ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 245).

Szczegółowy regulamin przyznawania nagród i wyróżnień oraz wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce nagrody i wyróżnienia sportowe. Uwaga! Należy pamiętać, aby do wniosku dołączyć dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wydany przez właściwy polski związek sportowy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu UM w Gliwicach – tel. 32/238-54-44.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking