Miasto i spółdzielnie. Działamy razem!

Ajouté: 20.12.2021 / Section:
spotkanie PM-a z prezesami spółdzielni mieszkaniowych fot. UM Gliwice

O zadaniach zgłoszonych w tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, potrzebie współdziałania miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach realizacji projektu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanego z koncepcją metropolitalnego Systemu Informacji Miejskiej, a także o oczekiwaniach spółdzielców względem samorządu rozmawiano 17 grudnia podczas przedświątecznego spotkania prezydenta Gliwic Adama Neumanna z prezesami gliwickich spółdzielni mieszkaniowych. W wydarzeniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim uczestniczyli zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok i Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

– Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i cieszę się, że w trudnym czasie pandemii udało nam się spotkać kolejny raz, tym razem w atmosferze nadchodzących Świąt. Państwa rola jako skutecznie i efektywnie zarządzających obszernym zasobem mieszkaniowym w naszym mieście jest dla nas nie do przecenienia – powitał uczestników spotkania prezydent Gliwic Adam Neumann.

Nie zabrakło podziękowań za aktywne włączenie się spółdzielni mieszkaniowych w realizację tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (GIL), w ramach której wnioskujący nie tylko składali wnioski dotyczące konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarowali wzięcie udziału w jego realizacji oraz odpowiedzialność za przyjęte zobowiązania. To odróżnia GIL od innych form partycypacji, takich jak np. budżet obywatelski, gdzie udział wnioskujących kończy się na zgłoszeniu pomysłu.

Do 6 września, a więc terminu granicznego, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2022 roku, złożono wnioski, z których aż 31 oceniono pozytywnie. Zadania te trafiły już do właściwych jednostek i teraz czeka nas wspólne opracowywanie harmonogramu i kosztorysu, a następnie realizacja inicjatyw – relacjonowała uczestnikom spotkania Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – GODS odpowiedzialnego za realizację Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Zachęcała spółdzielców do składania kolejnych wniosków w ramach GIL, które – zgłoszone do września następnego roku – będą miały szanse na realizację w 2023 roku. – Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promuje bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mam nadzieję, że będzie coraz chętniej wykorzystywanym narzędziem wyzwalającym aktywność i zacieśniającym współpracę z miastem – podkreśliła Marta Kryś.

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialny m.in. za sferę rozwoju usług komunalnych w mieście, naświetlił uczestnikom spotkania aktualny stan prac nad metropolitalną koncepcją Systemu Informacji Miejskiej (SIM), czyli utworzenia spójnego dla wszystkich miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii systemu oznakowania ulic, tras, budynków użyteczności publicznej, atrakcji turystycznych czy zabytków. Zaznaczył przy tej okazji, że ze względu na wysoki – szacowany – koszt pełnej wymiany takiego oznakowania w skali całego miasta (10 mln zł), w przyszłości nowe znaki pojawiałyby się w Gliwicach sukcesywnie, w pierwszej kolejności tam, gdzie byłoby to potrzebne.

Tu otwierałoby się kolejne pole naszej współpracy z Państwem. Jesteśmy bowiem za tym, aby ze względu na wysoki koszt przyszłej jednorazowej wymiany oznakowania zająć się tym zadaniem stopniowo i raczej wspierać je finansowo w ramach GIL lub innych rozwiązań, niż finansować to w pełni z miejskiego budżetu – zaproponował Mariusz Śpiewok. – Wszystkim nam zależy na poprawie estetyki, spójności i funkcjonalności systemu informacji miejskiej w Gliwicach. Razem będziemy mogli to zrobić sprawniej – stwierdził zastępca prezydenta miasta.

Rozmawiano także o oczekiwaniach spółdzielców wobec samorządu. Główną potrzebą okazał się dalszy, stymulowany przez miasto, rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking