Gliwiczanka Edyta Korzec Przyjacielem Rodziny

Ajouté: 17.12.2021 / Section:
Edyta Korzec odbiera nagrodę Fot. materiały z CPZiWR w Gliwicach

Laureatką tegorocznej edycji konkursu „Przyjaciel Rodziny 2021” została Edyta Korzec, która wraz z mężem Andrzejem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Gliwicach. Do wyróżnienia panią Edytę zgłosiło miasto. Gratulacje, pani Edyto!

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Śląskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach. Tytuł „Przyjaciel Rodziny” otrzymują osoby zasłużone dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin.
Dla nas ważne jest dziecko. Każde, które do nas przychodzi zmienia nasz świat i wnosi coś nowego, o każde się troszczymy i staramy się wspierać. Rodzicielstwo samo w sobie to ogromne wyzwanie, któremu  wraz z mężem na co dzień stawiamy czoła. Rodzicielstwo zastępcze to ciężka praca uwieńczona radością i uśmiechem naszych dzieci. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni w konkursie. To wyróżnienie potwierdza sens organizowania kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka, które dadzą dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców szansę na normalne życie wśród ludzi, którzy o nie dbają, mają dla nich czas i wskażą właściwą drogę w życiu. Ta nagroda to piękna gloryfikacja dla wszystkich form pieczy zastępczej, nie tylko zawodowej. Tym razem ja otrzymałam to wyróżnienie, lecz zapewniam, że wszystkie rodziny trudzące się tym fachem zasługują na owację. Dziękujemy za wsparcie miastu Gliwice i pracownikom Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, lokalnej społeczności, wszystkim placówkom oświatowym w dzielnicy Sośnica, a szczególnie Szkole Podstawowej nr 14, Parafii Świętego Jacka w Gliwicach oraz byłym i obecnym radnym – bez tej pomocy nie byłoby naszego Rodzinnego Domy Dziecka – mówi Edyta Korzec.

Dom pełen ciepła i wsparcia

Edyta i Andrzej Korzec rodzicami zastępczymi już od sześciu lat. W tym  czasie wychowali w sumie 11 dzieci w wieku od 0 do 17 lat. Rodzinny Dom Dziecka utworzyli w 2021 r. W mieszkaniu przekazanym i wyremontowanym przez miasto z pełnym zaangażowaniem i empatią sprawują pieczę zastępczą nad ośmiorgiem dzieci. Mają czworo własnych dzieci, z czego troje jest już dorosłych.

Rodzina państwa Korzec to bardzo otwarci, przyjaźni, serdeczni i kochający ludzie, którzy dbają o siebie nawzajem i chętnie dzielą się wszystkim, co mają. Państwo Korzec potrafią sprostać zadaniom stawianym przed rodzicami zastępczymi, są zaangażowani w pomoc dzieciom przyjętym w pieczę. Dzieci przebywające w tej rodzinie podkreślają, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i poradę, czują się w rodzinie państwa Korzec ważne i kochane  – mówi Julian Jasiński, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

Tworzenie Rodzinnych Domów Dziecka wpisuje się w Miejski Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Gliwice na lata 2019-2021. Na rzecz Gliwic działa już kolejna tego typu forma pieczy zastępczej, w 2022 r. powstaną następne.

Rodzinny Dom Dziecka to jedna z najlepszych form pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie. Cieszymy się, że inicjatywa została doceniona. Gratulujemy też państwu Korzec wyróżnienia i dziękujemy za ogromne zaangażowanie w Rodzinny Dom Dziecka i codzienną opiekę nad dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi, ciepła i troski. To z pewnością wielkie wyzwanie, ale też szansa dla tych dzieci na szczęśliwe dzieciństwo i satysfakcjonujące dorosłe życie, na nawiązanie prawidłowych relacji społecznych i uporania się ze swoimi problemami z przeszłości – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Samorząd Miasta Gliwice szczególną troską otacza rodziny zastępcze

Miasto udziela wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, rodzicom zastępczym, Rodzinnym Domom Dziecka i rodzicom biologicznym, którzy starają się o odzyskanie pełni praw rodzicielskich. Potrzebę troski o bezpieczeństwo materialne rodzin zastępczych i dzieci miasto traktuje bardzo poważnie, dlatego udostępnia lokale mieszkalne rodzinom, które chcą stworzyć zawodową rodzinę zastępczą. Każda rodzina otrzymuje też wsparcie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub innego pracownika wyznaczonego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach pomocy finansowej, na którą wnioski składane są w Ośrodku Pomocy Społecznej rodziny zastępcze mogą liczyć na: pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka przyjętego do rodziny zastępczej, dodatek za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, dofinansowanie do wypoczynku, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności zawodowych rodzin zastępczych można znaleźć w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (ul. Generała Władysława Sikorskiego 134, tel. 32/335-41-37; https://rodzinazastepcza.gliwice.pl). (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking