Jak się mają miejskie spółki? Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Ajouté: 14.10.2021 / Section:
Siedziba Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Siedziba Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice. Fot. materiały PEC Gliwice

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym razem Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie Gliwic. Produkcja odbywa się w Ciepłowni Gliwice oraz w dwóch lokalnych kotłowniach. Ciepło systemowe trafia do licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych i usługowo-handlowych, oraz do ponad 47 tys. gliwickich mieszkań – z tego 21 tys. mieszkań zaopatrywanych jest w ciepłą wodę użytkową. Całkowita zainstalowana moc grzewcza w centralnym źródle ciepła wynosi 360 MWt. Gmina Gliwice posiada 100% kapitału zakładowego spółki.
W roku obrotowym 2020/2021 wybudowano 6242 m sieci ciepłowniczej, co pozwoliło na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 88 obiektów, w tym 1684 mieszkań. Spółka kontynuuje Program Czyste powietrze dla Gliwiczan związany również z likwidacją niskiej emisji oraz program ciepła woda bez piecyka dla Gliwic.
W minionym roku obrotowym spółka osiągnęła zysk netto 365,9 tys. zł.
Wraz z końcem grudnia 2021 r. spółka po przeprowadzonych ruchach gwarancyjnych przejmie w posiadanie zakończoną, technicznie ważną inwestycję dla Gliwic, ograniczającą emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, w tym gazów cieplarnianych. Inwestycja zamknie proces dostosowania centralnego źródła ciepła do rygorystycznych wymogów środowiskowych. Proces nieustannego dostosowywania źródła ciepła trwał od 2008 r., a był wymuszany ciągłym obniżaniem norm emisyjnych przez prawo ochrony środowiska i dążeniem do coraz czystszego powietrza nad Gliwicami. Od roku 2008 PEC – Gliwice wydał 170 mln zł na ochronę powietrza. Ukończona inwestycja na kotłowni WR-25 polegała na modernizacji dotychczasowych dwóch linii odsiarczania spalin i dobudowie III linii oraz zabudowie czterech linii instalacji odazotowania spalin. Obecnie inwestycja znajduje się w fazie rozruchu technologicznego.
Równolegle PEC – Gliwice Sp. z o.o. inwestuje w nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która umożliwi oczyszczanie ścieków przemysłowych  do oczekiwanych parametrów jakościowych. Jej budowa ma się zakończyć w grudniu.
Przedsiębiorstwo od 2017 r. cyfryzuje produkcję. Po zbudowaniu nowoczesnego systemu dyspozytorskiego, wprowadzeniu sztucznej inteligencji do procedur planowania produkcji, elektronicznego obiegu dokumentów, automatyzacji procesów technologicznych, wysokowydajnego cyfrowego systemu zleceń dla elektromechaników, w październiku br. Rozpoczął pracę nowoczesny system INSPECT4PEC. Zautomatyzowana aplikacja planowania i zarządzania obchodami eksploatacyjnymi wspiera załogę utrzymania ruchu, pozwala na generowanie cyfrowych raportów z obchodów oraz buduje historię urządzeń na podstawie rutynowych czynności eksploatacyjnych. Najbliższe plany spółki są związane z rozbudową ciepłowni o blok wytwarzający ciepło i energię elektryczną – projekt jest definiowany jako Park Zielonej Energii.
Więcej informacji na temat spółki można znaleźć na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl. (mf)

 

Absorber i filtr workowy z kanałem spalin wylotowych
Absorber i filtr workowy z kanałem spalin wylotowych. Fot. materiały PEC Gliwice
logo
baner
Absorber i filtr workowy z kanałem spalin wylotowych
logo
baner

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking