Miasto i Politechnika. Razem tworzymy Gliwice

Ajouté: 12.10.2021 / Section:
władze Gliwic i Politechniki Śląskiej przed banerem reklamowym miasta fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Gliwice są jednym z liderów nowych technologii w Polsce. Opracowywane w mieście nowoczesne rozwiązania techniczne znajdują praktyczne zastosowania w informatyce, robotyce, medycynie, lotnictwie i wielu innych dziedzinach. To między innymi zasługa działającej tu od 76 lat Politechniki Śląskiej – jednego z filarów powojennego rozwoju miasta, kuźni specjalistycznych kadr i niewyczerpanego źródła inspirującego potencjału intelektualnego. Współpraca gliwickiego samorządu z uczelnią przebiega na różnych polach i w wielu specjalnościach. Wciąż otwarte są nowe obszary współdziałania, o czym rozmawiano podczas poniedziałkowego spotkania władz miasta z władzami Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska kształci obecnie ok. 18 tys. studentów. Mają oni do wyboru ponad 50 kierunków studiów na 13 wydziałach i w 2 specjalistycznych instytutach – zdecydowana większość tych jednostek działa w Gliwicach, nadając miastu od dekad charakter ośrodka akademickiego. Na wsparcie gliwickiego samorządu mogą liczyć zarówno politechniczne wydarzenia i przedsięwzięcia promujące dokonania naukowo-badawcze czy studia na uczelni, jak i imprezy przyczyniające się do rozwoju kultury studenckiej w mieście i regionie. Od 16 lat, co roku, prezydent Gliwic nagradza również pieniężnie najlepsze prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie) dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta. W gronie 52 nagrodzonych do tej pory autorów dominują absolwenci Politechniki Śląskiej, z inspirującymi pracami z dziedziny architektury, planowania przestrzennego czy budownictwa miejskiego.

W 2013 roku gliwicki samorząd wsparł finansowo oraz wspólnie z Politechniką Śląską przebudował centrum gliwickiego kampusu. Po gruntownej modernizacji półkilometrowego odcinka ul. Akademickiej oraz fragmentów ul. Krzywoustego, w sercu dzielnicy akademickiej powstał deptak pełen zieleni z reprezentacyjnym placem, fontanną i małą architekturą. Niebieskie znaki świetlne podkreśliły dodatkowo historyczne znaczenie traktu pokrywającego się z tzw. osią Schabika. Dziś na zwieńczeniu tego szlaku znajduje się nie tylko gruntownie odnowiony z myślą o mieszkańcach i studentach park Chrobrego, ale też nowoczesna hala widowiskowo-sportowa „Arena Gliwice”. Miejsca te coraz mocniej tętnią życiem.

Politechnika Śląska od lat zajmuje wysokie miejsca w regionalnych i krajowych rankingach pod względem liczby absolwentów zasilających kadrę menedżerską. Na bazie kapitału ludzkiego śląskiej uczelni badawczej rozwijają się liczne przedsiębiorstwa w mieście, innowacyjne firmy z branży IT ulokowane w Centrum Nauki i Biznesu „Nowe Gliwice”, miejskie spółki takie jak Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej czy Śląska Sieć Metropolitalna (pierwszy w Polsce samorządowy operator infrastruktury informatycznej), a także start-upy korzystające z infrastruktury i usług Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” – ważnej platformy współpracy między sferą nauki, biznesu i samorządu. Potencjał intelektualny kadry naukowej Politechniki Śląskiej zaangażowanej w prace grup roboczych nad nową strategią rozwoju miasta „Gliwice 2040” to zdecydowana wartość dodana w długofalowym procesie tworzenia tego ważnego strategicznego dokumentu.

Obecnie Miasto Gliwice wspólnie z Politechniką Śląską, Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej i Aeroklubem Gliwickim tworzy na zmodernizowanym gliwickim lotnisku lokalny kompleks lotniczy, na którego bazie działać będzie również park techniki, technologii i edukacji lotniczej. Dzięki aktywnej współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej lotnisko stało się już bazą Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego (ATO) z hangarem do przechowywania statków powietrznych, służących zintegrowanemu szkoleniu lotniczemu w zakresie licencji pilota liniowego ATPL(A). W przyszłości stanie tam kolejny hangar przeznaczony na potrzeby kształcenia mechaników lotniczych.

Po kilkunastu miesiącach walki z wirusem SARS-CoV-2 nie do pominięcia jest bezcenny wkład Politechniki Śląskiej w pomoc służbie zdrowia w regionie i przeciwdziałanie skutkom pandemii.

Dzięki współpracy miasta z uczelnią i władzami województwa możliwe było uruchomienie na gliwickim lodowisku Tafla punktu szczepień przeciw COVID-19 prowadzonego przez Szpital Miejski nr 4. Naukowcy Politechniki Śląskiej opracowali również wiele urządzeń mających niebagatelne znaczenie w zwalczaniu pandemii. Powstał m.in. prototyp robota asystującego w szpitalach zakaźnych, brama odkażająca (doceniona w finale międzynarodowego konkursu HEALING SOLUTIONS FOR TOURISM CHALLENGE) oraz respirator RespiSave umożliwiający zdalne monitorowanie pacjenta. Stworzono też system wspierania diagnostyki obrazowej CIRCA, platformę CORNELIA umożliwiającą zbieranie ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19 i system DECODE pomagający we wstępnym wykluczeniu koronawirusa wśród osób z objawami typowymi także dla innych chorób. W marcu tego roku uczelnia w konsorcjum ze Szpitalem Miejskim nr 4 (mającym przez wiele miesięcy status szpitala covidowego) rozpoczęła realizację wartego ponad 5 mln zł projektu badawczo-naukowego współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w diagnozowaniu i monitorowaniu COVID-19. To pierwsza tego typu inicjatywa, której celem jest skrócenie czasu opisu badania tomografem komputerowym, wykrycie przypadków COVID-19 niepodejrzanych klinicznie oraz dostarczenie dodatkowych informacji, na bazie których będzie można udoskonalić istniejące bądź stworzyć nowe schematy diagnostyczne. Pozyskany na cele projektowe sprzęt pozostanie po zakończeniu prac własnością szpitala, co obok bezdyskusyjnego wkładu w rozwój szpitalnych kadr medycznych jest wielką korzyścią dla gliwickiej lecznicy.

Politechnika Śląska kształci tysiące studentów, chętnie zatrudnianych później przez lokalne firmy i regionalny biznes. Obecność uczelni i jej wyjątkowy kapitał ludzki stymulują zatem rozwój naszego miasta, umożliwiając pełne wykorzystanie posiadanego potencjału. Zależy nam nie tylko na kontynuacji długiej i owocnej współpracy z Politechniką Śląską, ale też na jej stałym poszerzaniu. Pól współdziałania jest wiele, począwszy od korzystania ze specjalistycznej wiedzy naukowców Politechniki przy projektowaniu dalszych działań i zamierzeń inwestycyjnych, przez intensywne angażowanie miejskich spółek we wspólne projekty z uczelnią, program praktyk dla studentów, programy stażowe, realizację szeroko rozumianej idei „Miasta dla Młodych”, innowacyjne działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście, po aktywną współpracę przy adaptacji siedziby Centrum Kultury VICTORIA i wspólne promowanie tego miejsca – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking