Budowa Centrum Przesiadkowego. Uwaga, zmiany na Tarnogórskiej i Kolberga!

Ajouté: 20.09.2021 / Section:
Centrum Przesiadkowe z lotu ptaka fot. R. Neumann / UM Gliwice

Od najbliższego piątku od godz. 7.00 obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na odcinku ul. Tarnogórskiej, remontowanym w związku z budową Centrum Przesiadkowego. Kierowcy poruszać się będą nadal tylko w jednym kierunku – w stronę ul. Witkiewicza. Ruch poprowadzony będzie jednak lewą stroną jezdni. Tego samego dnia, także o godz. 7.00, zamknięty zostanie wlot w ul. Kolberga od ul. Tarnogórskiej. Objazd do ul. Kolberga poprowadzony zostanie ulicami: Tarnogórską, Witkiewicza, Opolską, Świętojańską i Udzieli. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe!

Powstające po północnej stronie gliwickiego dworca Centrum Przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Przypomnijmy, że na placu budowy Centrum Przesiadkowego zakończono montaż aluminiowej konstrukcji elewacji budynku głównego, służącego do obsługi pasażerów. Obecnie na dwóch fasadach montowane jest szklenie. Wykonano już wszystkie wylewki pod posadzki oraz tynki wewnętrzne, dobiegają też końca prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż kanałów wentylacyjnych i tras kablowych.

W przyszłym budynku pomocniczym CP (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem) na ukończeniu jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i pokrycia dachowego. W najbliższej przyszłości wykonawca rozpocznie zabudowę aluminiowej konstrukcji elewacji.

W istniejącym i nowym tunelu podziemnym łączącym Centrum Przesiadkowe z dworcem kolejowym trwa montaż betonowych płyty okładzinowych oraz prace instalacyjne przy kanałach wentylacyjnych i trasach kablowych. W następnej kolejności wykonawca rozpocznie zabudowę granitowych płyt na posadzkach.

Na ukończeniu jest montaż kolejnej stalowej „fali” – konstrukcji najwyższego zadaszenia nad budynkiem do obsługi pasażerów. Na trzecim segmencie trwa instalowanie oraz przytwierdzanie obróbek, siatek cięto-ciągnionych oraz tras kablowych.

W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego zabytkowej wieży ciśnień zamontowano nową stolarkę okienną i odnowiono obróbki blacharskie. Teraz trwają tam prace związane z renowacją kopuły i ścian. Rozpoczęto też wykonywanie instalacji wewnętrznych.

Cały czas toczą się roboty przy infrastrukturze podziemnej – sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji kablowej. Rozpoczęto wykonywanie przyłącza ciepłowniczego.

Coraz bardziej zaawansowane są prace związane z powstaniem nowego układu drogowego na terenie Centrum Przesiadkowego. Wykonano już znaczną cześć podbudowy pod konstrukcje nawierzchni jezdni i miejsc postojowych (na nich ułożono dodatkowo pierwsze pasma z kostki betonowej). Na przyszłych peronach autobusowych trwa zabudowa krawężników. W ciągu ul. Toszeckiej prowadzone są roboty związane z konstrukcją nowej nawierzchni, a na ul. Tarnogórskiej wykonawca jest w trakcie wykonywania warstw bitumicznych nawierzchni na jednej z połówek drogi. Ścieżka dla pieszych i rowerzystów jest na ukończeniu.

Inwestycję po północnej stronie dworca PKP realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

baner unijny

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking