III rata do 30 września

Ajouté: 29.09.2021 / Section:
bar Fot. Pixabay

Uwaga przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (punkty handlowe i gastronomiczne) oraz przedsiębiorcy posiadający tzw. zezwolenia kateringowe – 30 września 2021 roku upływa termin wniesienia III raty za korzystanie z zezwolenia w roku 2021 – informuje Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy Urzędu:
ING BSK S.A. nr: 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.
W tytule przelewu należy wpisać numer zezwolenia oraz oznaczyć wpłatę jako III rata.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking