Jak się mają miejskie spółki? Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Sp. z o.o.

Ajouté: 16.09.2021 / Section:
rodzina przy autobusie Staramy się, by transport w Gliwicach był jak najbardziej ekologiczny i wpływał na poprawę jakości życia mieszkańców mówi Henryk Szary, prezes PKM w Gliwicach. Fot. T. Bulenda/UM Gliwice

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym razem Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach jako spółka prawa handlowego działa od 28 sierpnia 1997 r. Miasto Gliwice jest największym udziałowcem spółki, posiadając jej 83,53% udziałów. Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest wykonywanie zleconych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań w zakresie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej. Dodatkowo, spółka zajmuje się sprzedażą paliw dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie Gliwic.

W 2020 r. PKM świadczyło usługi transportu publicznego na 47 liniach w ramach komunikacji miejskiej w zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji. Realizując te usługi, spółka wypracowała 94,7% swoich przychodów ze sprzedaży. Źródłem pozostałej części przychodów były sprzedaż paliwa oraz biletów komunikacji miejskiej jak również świadczenie usług serwisowych i reklamowych.
W 2020 r. spółka wypracowała zysk w wysokości ponad 1,34 mln zł.
Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2020 r. przedsiębiorstwo zalicza zakup 10 autobusów niskopodłogowych marki Solaris Urbino (kursujących na liniach: A4, 8, 58, 59, 60, 71,178, 186, 259, 692 i 702). Ponadto PKM zakupiło osprzęt do serwerowni, który pozwolił na wdrożenie kolejnego etapu systemu SIMPLE ERP wspomagającego zarządzanie spółką.
Pod koniec bieżącego roku nastąpi natomiast finalizacja kontraktu zawartego w połowie roku 2020 i współfinansowanego ze środków unijnych, polegającego na dostawie 10 autobusów elektrycznych marki Volvo wraz z budową infrastruktury do ładowania tych pojazdów na terenie zajezdni oraz w dwóch punktach na terenie Gliwic, a także związana z tym kontraktem kontynuacja przebudowy placu parkingowego na terenie zajezdni.
W ostatnim kwartale 2021 r. nastąpi również zakończenie procesu produkcji i dostawy do PKM 15 hybrydowych autobusów przegubowych marki MAN.
Więcej informacji na temat PKM można znaleźć na stronie internetowej www.pkm-gliwice.com.pl. (mf)

 

Autobus MAN
Niebawem na gliwickie ulice wyjedzie 15 nowoczesnych autobusów z napędem hybrydowym firmy MAN Truck&Bus Polska sp. z o.o. Fot. materiały MAN Truck&Bus Polska
Wnętrze autobusu
Gliwicki PKM od lat sukcesywnie modernizuje swój tabor i wymienia starsze autobusy na nowe. Fot. A.Witwicki/UM Gliwice
autobusy i stacje ładowania
W 2022 r. na ulice miasta wyjedzie 10 elektrycznych autobusów marki Volvo. Dla ich obsługi zostaną wybudowane stacje ładowania. Wizualizacja: materiały PKM Gliwice
baner
Autobus MAN
Wnętrze autobusu
autobusy i stacje ładowania
baner

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking