Nowa uczelnia w gliwickiej Cechowni

Ajouté: 09.09.2021 / Section:
kobieta i dwóch mężczyzn Na zdjęciu od lewej: Ewa Weber (zastępczyni prezydenta Gliwic), rektor WS Humanitas dr hab. Michał Kaczmarczyk oraz Piotr Podgórski, członek zarządu spółki EMT – Systems. Fot. mat. pras. WS Humanitas

Z początkiem roku akademickiego w historycznym budynku Cechowni w kompleksie Nowych Gliwic zacznie działać filia sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas, oferująca studia z zakresu prawa i psychologii. Jej ofercie edukacyjnej, planom rozwoju i współpracy ze spółką EMT – Systems oraz zaletom Gliwic poświęcone było środowe spotkanie w Cechowni z udziałem władz uczelni, przedstawicieli EMT – Systems i zastępczyni prezydenta Gliwic Ewy Weber.

Otwarciu konferencji towarzyszyła prezentacja historii budynku i kompleksu Nowe Gliwice. Piotr Podgórski, członek zarządu firmy EMT – Systems, której siedzibą jest obecnie Cechownia, przybliżył arkana procesu rewitalizacji i adaptacji obiektu, a  Agata Rakotny, kierownik ds. marketingu i komunikacji w spółce, opowiedziała o działaniach artystycznych i kulturalnych organizowanych w tym miejscu.

JM Rektor WS Humanitas, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, przedstawił ofertę edukacyjną uczelni dla mieszkańców Gliwic i miast ościennych. Nakreślił także plany uczelni związane z rozwojem gliwickiej filii i wskazał obszary jej współpracy ze spółką EMT – Systems.

Wiceprezydent Gliwic Ewa Weber, odpowiedzialna m.in. za sferę edukacji w mieście, omówiła perspektywy rozwoju Gliwic jako miasta akademickiego i rolę współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w kreowaniu oferty edukacyjnej. – Dzięki wieloletniej obecności Politechniki Śląskiej w Gliwicach mamy obecnie ponad 100 studentów na 1000 mieszkańców miasta, co czyni nas jednym z wiodących ośrodków akademickich w kraju, dysponującym dodatkowo bogatą bazą kulturalną i najlepszą w regionie bazą sportową. To niezwykle ważne, że w Nowych Gliwicach rozpoczyna swoją działalność kolejna uczelnia, na której będzie można studiować nowe, prestiżowe kierunki – prawo i psychologię. Myślę, że studenci, którzy wybiorą ofertę Humanitas w naszym mieście, będą mile wspominać czas spędzony na studiach – przekonywała Ewa Weber.

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie umowy pomiędzy uczelnią a spółką EMT – Systems. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w murach Cechowni przewidziana jest 23 października.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking