Czar śląskich kin w Książce Roku

Ajouté: 08.09.2021 / Section:
grafika

Książka Urszuli Biel „Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie” została uznana przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami za Książkę Roku 2020.

Dr Urszula Biel od lat prowadzi kino AMOK w Gliwicach oraz prezeską Śląskiego Towarzystwa Filmowego i bada kulturę filmową naszego regionu w okresie międzywojennym. Jest też laureatką nagrody prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury (1999 r.). Jej ostatnia książka „Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie” została wydana w ramach serii Niemcy-Media-Kultura pod patronatem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta i nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami.

Monografia Urszuli Biel jest świadectwem konsekwencji badawczej. Stanowi kontynuację opublikowanej przed dwiema dekadami rozprawy „Śląskie kina między wojnami”, która poświęcona była polskim kontekstom ruchu filmowego na Górnym Śląsku. Tym razem Autorka zrekonstruowała obraz górnośląskiej prowincji, czyli zaprosiła czytelników na drugą, niemiecką stronę niegdysiejszej granicy. Jury podkreśliło niezwykły wysiłek, jaki poniesiony został podczas zbierania materiałów do książki, wieloletnie żmudne kwerendy, ale przede wszystkim efekt w postaci pełnego opisu regionalnej kultury filmowej, co jest pierwszym i co za tym idzie jedynym tego typu projektem w rodzimym filmoznawstwie. Skomplikowany pograniczny charakter czytany przez filtr kultury popularnej, jaki zastosowała Urszula Biel, odsłonił świat fascynującej filmowej przygody, na którą składają się kinematograficzne dzieje miast, poszczególnych obiektów kinowych, a przede wszystkim ludzi, już dziś zapomnianych – właścicieli, kinooperatorów, wielkich wizjonerów i drobnych kombinatorów, tworzących mikrokosmos celuloidowych napięć. Książka „Kultura filmowa prowincji górnośląskiej…” potwierdza sens rzetelnych badań archiwalnych i udowadnia, że Filmowa Polska jest pojęciem pojemnym i cały czas czekającym na swoich dziejopisów – czytamy w uzasadnieniu jury.
Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, 22 września, w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Książkę można nabyć w Kinie Amok przy ul. Dolnych Wałów lub sąsiadującym z nim Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Gliwice. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking