Spotkajmy się w Brzezince!

Ajouté: 07.09.2021 / Section:
baner Brzezinka

Zapraszamy do rozmowy o przyszłości naszego miasta w ramach prac nad strategią „Gliwice 2040”! Przedstawiciele zespołu opracowującego ten dokument będą czekać na zainteresowanych 12 września między 16.00 a 18.00, przy kościele pw. św. Jadwigi (ul. Zamojska), w czasie dożynek. Przyjdźcie koniecznie!

plakat Brzezinka

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking