Informacja Prezydenta Miasta o zamieszczeniu korekty wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej

Ajouté: 01.07.2021 / Section:
granica terenu objętego wnioskiem

Podaje się do publicznej widomości, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Gliwicach pod  adresem http://bip.gliwice.eu/wykaz-wnioskow-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej opublikowana została 1 lipca 2021 r. zmiana (korekta) wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zm.).

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi na działkach nr 1530/4, 1992, 1993/5, 1993/7, obręb Nowe Miasto w Gliwicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Ww. zmiana (korekta) wniosku dotyczy sposobu obsługi komunikacyjnej inwestycji, zmniejszenia liczby mieszkań oraz zwiększenia liczby miejsc postojowych.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking