Porozmawiajmy o Gliwicach

Ajouté: 28.06.2021 / Section:
mapa Gliwic nałożona na zdjęcie Rynku z lotu ptaka

Kolejne miejskie dotacje na wymianę przestarzałego ogrzewania, nasadzenia i wycinki drzew planowane w poszczególnych dzielnicach, zbliżające się głosowanie w Gliwickim Budżecie Obywatelskim – te sprawy omawiano 24 czerwca na spotkaniu kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic.

Zgodnie z deklaracjami kierownictwa miasta, dzielnicowi radni co kwartał mają okazję do zapoznania się z najważniejszymi tematami, nad którymi pracują urzędnicy, zgłaszania uwag i dzielenia się pomysłami. W czwartkowej, zdalnej dyskusji uczestniczyli przedstawiciele 10 Rad i Zarządów Dzielnic, prezydent Gliwic Adam Neumann, zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok, sekretarz miasta Barbara Chamiga, dyrektor Centrum 3.0 Marta Kryś, zastępca naczelnika Biura Rozwoju Miasta Anna Włodarczak oraz Justyna Małek z Referatu Utrzymania Zieleni Zarządu Dróg Miejskich. Pozostali chętni mogli śledzić transmisję na żywo w internecie.

Anna Włodarczak przedstawiła założenia nowego, miejskiego programu dotacyjnego „Czyste powietrze nad Gliwicami”. Program przygotowywany jest przez WydziałŚrodowiska oraz Biuro Rozwoju Miasta UM w ramach unijnego konkursu, w którym dla Gliwic przewidziano 7 mln zł.Przewiduje on wsparcie finansowe dla właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy zastąpią nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła.

Opis możliwości aplikowania o nowe miejskie dotacje, ich wysokość oraz zasady udzielania, a także sposób rozliczeń i kontroli zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego, który zostanie opublikowany w pierwszej połowie lipca br. W tym czasie planowane jest równieżogłoszenie naboru wniosków w tym programie. O włączenie się w akcję informacyjną na ten temat poprosił przedstawicieli dzielnic prezydent Adam Neumann. – Jesteście Państwo najbliżej mieszkańców, wiecie, kto potrzebuje dodatkowegowsparcia, być może pomocy w załatwieniu formalności. Zachęcam także do bieżącego przekazywania informacji na temat dotacji do wymiany ogrzewania i termomodernizacji, tych miejskich i tych oferowanych przez WFOŚiGW w ramach rządowego programu ”Czyste powietrze”. Pomocą mogą służyć artykuły publikowane cyklicznie w Miejskim Serwisie Informacyjnym-Gliwice, na stronie Gliwice.eu jest stałe przekierowanie do szczegółowych informacji. Staramy się pozyskiwać dodatkowe środki i uruchamiać kolejne dotacje, ale bez zaangażowania mieszkańców trudno będzie osiągnąć cele wskazane w śląskiej uchwale antysmogowej - mówił prezydent Gliwic.

Uczestnicy spotkania mogli się również zapoznać z planami ZDM oraz MZUK dotyczącymi drzew w poszczególnych dzielnicach. Łącznie w 2021 r. zostanie posadzonych 1980 nowych drzew, 1579 planowanych jest do wycięcia. Szczegółową prezentację na ten temat,  wskazującą dokładne lokalizacje, powody koniecznych wycinek oraz skalę i rodzaj nowych nasadzeń przedstawiła Justyna Małek z ZDM. - Zarówno ZDM, jak i MZUK podczas wszystkich prac związanych z wycinką i pielęgnacją drzew kierują się względami bezpieczeństwa. Obie jednostki mają wykwalifikowaną kadrę – osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy na terenach zieleni miejskiej. Należy pamiętać, że nawet z pozoru zdrowe drzewo może w rzeczywistości zagrażać bezpieczeństwu - wiele uszkodzeń czy chorób drzew nie jest widocznych na pierwszy rzut oka - mówiła.

Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0, przypomniała o zbliżającym się głosowaniu w tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Pozytywnie oceniono 174 projekty (164 wnioski dzielnicowe oraz 10 ogólnomiejskich), wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniami ocen negatywnych można znaleźć na stronie internetowej Gbo.gliwice.eu. Ostateczna lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania zostanie opublikowana do 30 lipca 2021– po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od negatywnych wyników weryfikacji. Głosować będziemy od 25 sierpnia do 15 września, elektronicznie lub tradycyjnie- za pomocą papierowych formularzy. – Jak co roku będziemy Państwa prosić o aktywne włączenie się w promocję głosowania na projekty GBO. W tym roku odeszliśmy od kilkustronicowych, dużych kart. Formularz do głosowania będzie jedną kartką w formacie A5, co znacznie ograniczy koszty druku i transportu kart. Będzie też o wiele prostszy, co powinno wyeliminować część błędów powodujących nieważność głosu. Zaoszczędzone pieniądze zamierzamy wykorzystać m.in. na wsparcie Rad Dzielnic- np. szkolenia czy inicjatywy dzielnicowe -  mówiła dyrektor Kryś.

Kolejne spotkanie kierownictwa miasta z Radami Dzielnic planowane jest w trzecim kwartale tego roku. Warto zatem wiedzieć kto jest członkiem Rady w naszej dzielnicy i na bieżąco zgłaszać Radzie pomysły i ewentualne problemy do rozwiązania. Informacje kontaktowe można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu), w dziale Rady Dzielnic. (ap)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking