Informacja Prezydenta Miasta o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej

Ajouté: 04.06.2021 / Section:
fragment mapy

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Gliwicach pod  adresem http://bip.gliwice.eu/wykaz-wnioskow-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej opublikowany został w dniu 31 maja 2021 r. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej realizowany na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zm.).

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi na działkach nr 1530/4, 1992, 1993/5, 1993/7, obręb Nowe Miasto w Gliwicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking