Zapobiegać bezdomności

Ajouté: 05.05.2021 / Section:
Pies i człowiek na spacerze Fot. K. Cesarz

W Schronisku dla Zwierząt przy ul. Wschodniej 56 w Gliwicach przebywa obecnie około 140 zwierząt. Placówka spełnia wymogi weterynaryjne, zapewnia ciepły kąt i dobrą opiekę. Przede wszystkim jednak podejmuje szereg działań, by psy i koty, które trafiają na Wschodnią znalazły nowy dom. Stara się też zapobiegać bezdomności zwierząt realizując Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta Gliwice.

Schronisko przy ul. Wschodniej 56 w Gliwicach istnieje od 1997 r.

Trafiające do nas zwierzęta są w różnej kondycji, często po traumatycznych przeżyciach, stracie bliskiego człowieka lub z uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym ludzką nieodpowiedzialnością, okrucieństwem czy bezmyślnością. Schronisko to tymczasowe schronienie dla psów i kotów. Staramy się, by trafiające do nas niechciane zwierzęta były u nas jak najkrócej – mówi Barbara Malinowska, kierownik Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach.

Każdego roku do gliwickiego schroniska trafia około 1000 zwierząt. Obecnie w schronisku przebywa około 70 psów i 70 kotów. Dla porównania – jeszcze 15 lat temu przebywało w nim ponad 400 psów! Na szczęście prawie tyle samo zwierząt trafiających do schroniska zostaje odebranych przez właścicieli i znajduje nowych opiekunów.

– Taka jest nasza misja – znaleźć nowy dom, jak najszybciej, by zwierzę czuło, że jest kochane. To, że z roku na rok liczba zwierząt przebywających w schronisku maleje jest efektem licznych akcji podejmowanych przez pracowników i wolontariuszy schroniska. Szereg podejmowanych przez nas działań ma też na celu ograniczenie bezdomności psów i kotów w ogóle – dodaje Barbara Malinowska.

Gliwickie schronisko funkcjonuje na podstawie rokrocznie przyjmowanych przez Radę Miasta Gliwice Programów Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta Gliwice.

Co w tym roku znalazło się w Programie?

Przyjęty przez gliwickich radnych 25 marca program obejmuje m.in. bezpłatną sterylizację lub kastrację psów kotów posiadających właścicieli z terenu Gliwic. Skierowania na zabiegi wydawane są w siedzibie Schroniska dla zwierząt od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do soboty. Warunkiem otrzymania skierowania jest okazanie dokumentu tożsamości i posiadanie książeczki zdrowia pupila z aktualnymi szczepieniami.

Uchwalony program opieki obejmuje również sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących z terenu Gliwic. Skierowania wydawane są na podstawie okazania dokumentu tożsamości i wskazania miejsca bytowania kota. Zabiegi wykonywane są w Przychodni Weterynaryjnej wskazanej na otrzymanym skierowaniu.

– Zabiegi sterylizacji i kastracji mają nie tylko wpływ na ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów ale stanowią również profilaktykę zdrowotną, a także pozwalają uniknąć wielu kłopotów, a czasem tragedii związanych z ucieczkami, a nawet agresją zwierząt. W 2020 r. poddano zabiegom sterylizacji i kastracji łącznie 939 zwierząt tj. bezdomnych psów i kotów przebywających w Schronisku, kotów wolno żyjących oraz zwierząt posiadających właścicieli z terenu Gliwic – tłumaczy Barbara Malinowska.

W 2020 r. usługi weterynaryjne, w tym sterylizacje i kastracje kosztowały schronisko 229 330 zł. W 2021 r. z miejskiego budżetu na realizację Gliwickiego Programy Opieki nad Zwierzętami przeznaczono 1,6 mln zł, z czego 1,4 mln zł na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w Schronisku przy ul. Wschodniej.

Jak najszybciej znaleźć nowy dom

Pracownicy schroniska i wolontariusze podejmują szereg działań, by ich podopieczni znaleźli nowy dom. Dzięki zaangażowaniu oraz prowadzonym akcjom adopcyjnym, prawie tyle samo zwierząt ile trafia do schroniska, znajduje swój dom. Organizowanych jest szereg akcji adopcyjnych, które skutkują szczęśliwym znalezieniem domu. Na facebookowym profilu schroniska i na profilach wolontariuszy umieszczane są informacje o zagubionych i znalezionych zwierzętach, dzięki czemu właściciele często odnajdują się nawet w ciągu doby. Dobrze znana gliwiczanom  jest akcja „Wariacje na 4 łapy, czyli baw się razem z psami” czy „Bieg na 6 łap”, przed pandemią organizowany raz w miesiącu i cieszący się ogromną popularnością. W każdym spacerze brało udział po kilkaset osób chętnych do przebieżki z podopiecznymi ze schroniska. Ta skuteczna forma poznawania się ludzi z psami często owocowała nawiązaniem przyjaźni i adopcją. Gliwickie schronisko organizuje także inne akcje, m.in. „Dom na zimę dla starszaka” czy tzw. domy tymczasowe dla kotów i szczeniąt.

W gliwickim schronisku zwierzęta przebywają w ogrzewanych pomieszczeniach, mają do dyspozycji duże wybiegi. Koty mieszkają w kilku przystosowanych dla nich pomieszczeniach, tzw. kociarniach. Psy kwaterowane są zgodnie z charakterem – niektóre potrzebują samotności, socjalizacji i czasu, by nabrać zaufania. Schronisko stale usprawnia swoją działalność i podejmuje prace modernizacyjne. Obecnie planowany jest remont jednego z pawilonów. Na ten cel z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone około 200 tys. zł.

Więcej informacji na temat działalności gliwickiego schroniska dla zwierząt można znaleźć na stronie internetowej www.schronisko.gliwice.pl. (mf)

 

 

 

 

 

 

 

 

baner

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking