Czasowe ograniczenie obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Ajouté: 01.04.2021 / Section:
znaki drogowe - uwaga fot. Pixabay

– Z uwagi na liczne zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Referatu Rejestracji Pojazdów osobiste załatwienie sprawy może być utrudnione lub niemożliwe – informuje Izabela Kowynia, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  Obsługiwane będą wyłącznie osoby, które zarezerwowały wizytę w systemie elektronicznym i posiadają kod rezerwacji.

Pozostałe osoby  mogą załatwić sprawę za pośrednictwem poczty elektronicznej km@um.gliwice.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, operatora pocztowego lub Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Gliwicach (wejście od strony ul. Wyszyńskiego).

Klienci, którzy zakupili pojazd już zarejestrowany w kraju proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną lub złożenie w Biurze Podawczym zawiadomienia o nabyciu pojazdu wraz z kopią dowodu zakupu (https://bip.gliwice.eu/zawiadomienie-o-nabyciu-pojazdu). Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu  pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie.

Utrudnienia mogą również pojawić się w obsłudze telefonicznej.  Informacje o dokumentach niezbędnych do załatwienia sprawy oraz aktualnych zasadach obsługi można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie  rezerwacjakm.gliwice.eu.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking