Wandale przy rurach ciepłowniczych? Reaguj!

Ajouté: 22.03.2021 / Section:
dewastacja sieci ciepłowniczej Zdewastowany fragment ciepłociągu przy ul. Ceglarskiej. Fot. PEC – Gliwice

W rejonie ul. Ceglarskiej w Ligocie Zabrskiej dochodzi do powtarzających się dewastacji (w tym podpaleń) zewnętrznego płaszcza i warstwy izolacji napowietrznej sieci cieplnej należącej do PEC – Gliwice. Jeżeli jesteś świadkiem takich aktów, nie zwlekaj – reaguj, dzwoniąc do dyspozytora PEC – Gliwice (tel. 32/335-01-10) i na Policję (tel. 997 lub 112).

Pamiętajmy! Sieć ciepłownicza jest zespołem urządzeń służących do przesyłania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do odbiorców na terenie miasta. Odbudowa zniszczeń jest czasochłonna i kosztowna. Utracone do atmosfery ciepło jest liczone przez PEC jako strata i wpływa na wzrost kosztów jego produkcji!

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking