Wyższe kwalifikacje - to się opłaca!

Ajouté: 25.02.2021 / Section:
pracownicy biurowi fot. Pixabay

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!. Projekt jest skierowany do 72 osób, które zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie samodzielnego księgowego.

Kwalifikowane będą osoby: po 30 roku życia, zamieszkujące/pracujące na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji, bezrobotne lub bierne zawodowo, zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Dla wszystkich uczestnikówk zaplanowano: certyfikowany kurs rachunkowości od podstaw (I stopień) oraz certyfikowany kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych (II stopień) zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje oraz 3 miesięczne staże zawodowe. Podczas szkoleń zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, materiały dydaktyczne, catering. Natomiast podczas staży: stypendium stażowe, badanie lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie opiekuna stażysty. Nabór dokumentów zgłoszeniowych do pierwszej edycji szkoleń będzie trwał w dniach od 22 lutego do 22 marca 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na naszej stronie internetowej gapr.pl. (GAPR)

 

plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking