Więcej autobusów m.in. do Europy Centralnej i strefy przemysłowej przy Okrężnej

Ajouté: 24.02.2021 / Section:
autobusy fot. M. Baranowski / archiwum UM Gliwice

Południową obwodnicę Gliwic będą od 1 marca obsługiwać co godzinę autobusy linii 677. Dzięki korektom w przebiegu trasy i rozkładzie jazdy tej i kilku innych linii autobusowych zyskają najwięcej osoby pracujące w zakładach pracy w rejonie ul.  Okrężnej oraz Bojkowskiej , a także mieszkańcy robiący zakupy – zwiększy się bowiem liczba połączeń do CH Europa Centralna.

Korekty przebiegu tras i rozkładów jazdy, uzgodnione przez ZTM z  gminami Gliwice, Pyskowice i Zabrze oraz zarządcą CH Europa Centralna, dotyczą linii autobusowych  32, 71, 126, 152, 197, 207, 232, 677, 932 i zostały szczegółowo opisane na stronie ZTM. Korzyści, na które zwraca uwaga przewoźnik, to:

  • objęcie obsługą komunikacyjną zakładów pracy zlokalizowanych w rejonie ul. Okrężnej;
  • poprawa skomunikowania zakładów pracy zlokalizowanych w rejonie ul. Bojkowskiej;
  • zwiększenie liczby połączeń do CH Europa Centralna;
  • zwiększenie liczby połączeń między Gliwicami a Pyskowicami;
  • poprawa skomunikowania dzielnicy Sikornik, m.in. dzięki utworzeniu bezpośredniego połączenia z przystanku Sikornik Zimorodka do centrum Gliwic;
  • poprawa regularności kursów linii zmierzających w kierunku Łabęd w dni robocze w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy;
  • utrzymanie i usprawnienie połączeń przesiadkowych pomiędzy Toszkiem i Wielowsią a Gliwicami.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking