Witamy!

Ajouté: 08.02.2021 / Section:
Ewa Weber z rodziną repatriantów Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, powitała nowych gliwiczan (fot. UM Gliwice)

3 lutego Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za sprawy społeczne, powitała w imieniu gliwickiego samorządu nowych mieszkańców naszego miasta. To repatrianci ze Wschodu, których przodkowie na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań nie mogli wrócić do kraju. Do tej pory Gliwice przyjęły 14 takich rodzin.

Zgodnie z zapisami ustawy o repatriacji, miasto otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa. Udało się sprowadzić już 42 osoby, które w naszym mieście urządziły sobie życie po nowemu, przystosowując się do polskich warunków. - Gliwiczanie w otwarty i serdeczny sposób przyjmują repatriantów, stwarzamy nowym mieszkańcom warunki pozwalające na szybką adaptację. Pomoc w uzupełnianiu niezbędnych dokumentów zapewniają im pracownicy Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy  - mówi Ewa Weber.

Do końca I kwartału 2021 r. w naszym mieście zamieszkają jeszcze dwie, 4-osobowe rodziny. – Po raz pierwszy uchwałą Rady Miasta repatrianci zostali do Gliwic zaproszeni imiennie. To rodziny, które otrzymały najwyższą punktację Komisji ds. oceny wniosków repatriantów zainteresowanych osiedleniem – mówi Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, zajmująca się repatriacją. W świetle obowiązujących przepisów osoby przybywające do Polski ze Wschodu w celach repatriacji nabywają obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking