Nowy numer telefonu do Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Ajouté: 12.02.2021 / Section:
grafika- problem - rozwiązanie

Od 5 lutego biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów znajdujesię w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej. Zmienił się również numer telefonu kontaktowego.

Nieznany obiektNowe biuro MRK jest zlokalizowane w pok. 106 A budynku przy ul. Jasnej 31 A. Warto zapamiętać nowy numer telefonu 32/338 64 99, pod którym rzecznik służy pomocą mieszkańcom Gliwic. Poradę można także uzyskać mejlowo, pisząc na adres mrk@um. gliwice. pl oraz osobiście, w biurze rzecznika, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Porady konsumenckie udzielane są wyłącznie mieszkańcom miasta Gliwice. Ze względu na właściwość miejscową, w przypadku kontaktu z rzecznikiem poprzez e-mail w celu udzielenia porady konieczne jest podanie imienia i nazwiska konsumenta oraz wskazanie adresu zamieszkania konsumenta. Rzecznik nie odpowiada na anonimowe e-maile. Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów można znaleźć na stronie bip. gliwice. eu/miejski-rzecznik-konsumentow.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking