Utrudnienia drogowe

Ajouté: 30.06.2011 / Section:

• Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach zawiadamia, że zakończył się remont nawierzchni ulicy Łabędzkiej – na odcinku od ronda do ul. Edisona.

30 czerwca o godzinie 10.00 droga została dopuszczona do ruchu.
• Trwa przebudowa uliczek gliwickiej Starówki. 4 lipca rozpoczną się roboty drogowe związane z remontem nawierzchni ulic: Bednarskiej, Grodowej oraz Średniej – informuje PRUiM, wykonawca zadania. Od godziny 8.00 zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Nowe oznakowanie obejmie w przypadku ul. Bednarskiej – odcinek od ul Zwycięstwa do posesji numer 6a (w trakcie postępu prac zostanie ono przedłużone do ul. Matejki), a w przypadku ul. Grodowej – odcinek od ul. Kaczyniec do ul. Średniej (następnie zostanie wydłużone do ul. Krupniczej i rozszerzone na ul. Średnią do Kaczyńca). Wykonawca – w ramach możliwości – zapewni dojście pieszych do posesji oraz dostęp dla służb ratowniczych. (bom)
Informacje: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach, tel. 32/270-40-00

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking