W grupie siła

Ajouté: 30.06.2011 / Section:

fot. A. Ziaja

Położenie Gliwic na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 sprawia, że miasto cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów.

Bardzo chętnie lokują się tu m.in. firmy logistyczne, którym istniejąca sieć powiązań komunikacyjnych zapewnia dogodne połączenia nie tylko z resztą Polski, ale też z Niemcami, Czechami i Słowacją. Przedsiębiorstwa te dojrzały w ostatnich miesiącach do idei powołania pierwszego na Górnym Śląsku klastra logistycznego. Co to oznacza? Chcą utworzyć zgromadzenie, w ramach którego podejmą owocną współpracę na niwie logistyki i transportu. Więcej na temat klastra i podpisania listu intencyjnego w tej kwestii można przeczytać w najświeższym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice (MSI 25-26/2011 z 30 czerwca), dostępnym również w wersji elektronicznej na stronie www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”. (kik)
Informacje: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, tel. 32/239-11-00

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking