Inwestycje motorem rozwoju

Added: 24.11.2020 / Section: / pdf
Prezydent Gliwic Adam Neumann fot. D. Nita - Garbiec

W dniach 22–24 listopada odbyła się konferencja „Inwestycje motorem rozwoju – jak inwestować w trudnych czasach.” organizowana w ramach trwającego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Back to Business. Spotkanie dotyczyło współdziałania nauki, biznesu i samorządów a w charakterze eksperta wystąpił prezydent Gliwic Adam Neumann. Gliwice są bowiem jednym z miast, które stawia się za wzór w opracowywaniu i realizacji długofalowych strategii inwestycyjnych.
Nasze miasto ugruntowało sobie silną pozycje na biznesowej mapie kraju. Łączy się z tym wizerunek sprawdzonego partnera biznesowego, który potrafi zachęcić, przyciągnąć i utrzymać przy sobie największych inwestorów zewnętrznych.
Największym wyzwaniem okresu pandemii jest utrzymanie dynamiki procesów inwestycyjnych i odnalezienie się zarówno przedsiębiorców, jak i samorządów w zmieniającej się z dnia na dzień rzeczywistości.

Zapytany o receptę na przetrwanie kryzysu , prezydent Adam Neumann odpowiedział:
„Trzeba sobie uświadomić, że kryzysy są zjawiskiem okresowym. Po wielu latach koniunktury należało się spodziewać odwrócenia sytuacji w gospodarce i związanego z tym kryzysu. Niewątpliwie przyczyniła się do tego pandemia. Zawsze najważniejsze jest wieloletnie i systematyczne działanie, które przynosi długofalowy  efekt. Ciężką, odpowiedzialną i systematyczną pracą budowaliśmy kapitał Gliwic, który jest szczególnie istotny dzisiaj, w czasach kryzysu. Możemy więc kontynuować nasze działania nawet w tych trudnych, niesprzyjających okolicznościach".

W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, że pomimo obaw i wielu niewiadomych co do przyszłości, Gliwice będą kontynuować zaplanowane inwestycje. Przedsięwzięcia publiczne są szczególnie istotne w czasach kryzysu, działają bowiem stymulująco na lokalną i regionalną gospodarkę. Dzięki miejskim inwestycjom wiele przedsiębiorców i firm będzie mogło zachować miejsca pracy i kontynuować działalność.

Należy pamiętać, że miasto jest symbolem sprawnego i odpowiedzialnego zarządzania a źródłem systematycznego rozwoju Gliwic są m.in. wieloletnie strategie inwestycyjne realizowane zarówno przez władze miasta, jak i całą sieć podmiotów skupionych wokół rozmaitych inicjatyw na styku biznesu, nauki i samorządu.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking