Zmiany w obsłudze klientów UM

Mis à jour: 07.08.2020 / Section: / pdf
budynek urzędu miejskiego przy ul. Zwycięstwa fot. UM Gliwice

Dla wygody klientów Urzędu Miejskiego, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego są dostępne bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Bez wcześniejszej rezerwacji terminu  można też załatwić sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów. Uwaga! W budynkach urzędu należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Kasy urzędu pozostają zamknięte.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Po wejściu do budynków Urzędu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos. Warto także mieć własny długopis. Osoby oczekujące na wejście proszone są o zachowanie dystansu społecznego.

NIECZYNNE KASY

Kasy urzędu pozostają zamknięte. Opłaty urzędowe można uiszczać za pomocą:

Wykaz kont można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bezpośredni link: bip.gliwice.eu/strona=10116). Poniżej publikujemy wykaz możliwości dokonania najczęstszych opłat.

BIURO PODAWCZE – wejście od ul. Wyszyńskiego

Klienci są  wpuszczani pojedynczo, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Tym samym została zlikwidowana urna, do której do tej pory można było składać pisma.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Osoby chcące załatwić kwestie małżeńskie, sprawy związane z wydawaniem odpisów z aktu stanu cywilnego, bądź rejestracją urodzeń czy zmianą imienia lub nazwiska, będą przyjmowane od strony ul. Wyszyńskiego. Przy wejściu każdy  otrzyma identyfikator, który umożliwi dostęp do jednego z trzech stanowisk obsługi. Kolejny klient będzie mógł wejść do Urzędu po wyjściu poprzedniej osoby. Od strony ul. Zwycięstwa, bez rejestracji, w osobnym pomieszczeniu są przyjmowane osoby załatwiające kwestie związane ze zgonami.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH – wejście od ul. Wyszyńskiego

Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich może przebywać maksymalnie 6 klientów. Osoby chcące załatwić sprawę będą otrzymywały przy wejściu identyfikator z numerem stanowiska obsługi, który trzeba będzie zwrócić wychodząc z urzędu. Kolejni klienci będą wpuszczani tylko wtedy, gdy na stanowisku ochrony będzie wolny identyfikator.

W celu usprawnienia obsługi, warto wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: https://bip.gliwice.eu/strona=51 oraz przy wejściu głównym do Urzędu.

Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: bip.gliwice.eu/strona=50,0,16. Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi/e-administracja.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Od 20 lipca dodatkowe wejście dla klientów Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji:

 1. wejście od ul. Zwycięstwa (wejście boczne przy bankomacie)

 • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo/ za okazaniem unikalnego kodu wygenerowanego podczas rezerwacji
 • klienci indywidualni, którzy zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do odbioru dokumentów/ wg listy imiennej

2. wejście od ul. Wybrzeża Wojska Polskiego (wejście w bramie prowadzącej na dziedziniec)

 • klienci indywidualni - bez umówienia wizyty/ wg kolejki w systemie "jeden za jeden" (klient może załatwić maksymalnie 2 sprawy podczas wizyty)

INFORMUJEMY, ŻE OBSŁUGA KLIENTÓW NIEUMÓWIONYCH ON-LINE ODBYWA SIĘ W GODZINACH PRACY URZĘDU.

OSTATNI KLIENT OCZEKUJĄCY NA ZAŁATWIENIE SPRAWY ZWIĄZANEJ Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW ZOSTANIE WPUSZCZONY NA SALĘ OBSŁUGI 15 MINUT PRZED KOŃCEM PRACY URZĘDU. Na sali obsługi może znajdować tylko tylu klientów, ile jest czynnych stanowisk obsługi.

KLIENCI NIEUMÓWIENI ON-LINE SĄ WPUSZCZANI NA SALĘ OBSŁUGI W SYSTEMIE "JEDEN ZA JEDEN" - (w miejsce osoby, która opuszcza Urząd wchodzi kolejna osoba z kolejki).

Przy ul. Jasnej obsługiwani są:

 • klienci  indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do odbioru dokumentów;
 • klient zbiorowy  – FIRMY (3 sprawy i więcej) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

UWAGA! W związku z przywróceniem, od 17 sierpnia 2020 r., bezpośredniej obsługi interesantów w Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21  wyłączona została możliwość umawiania on-line wizyt  w tej lokalizacji.

Utrzymana zostaje możliwość internetowej rezerwacji wizyty w filii Referatu Rejestracji pojazdów przy ul. Jasnej 31A, internetowy kalendarz rezerwacji dostępny jest na stronie rezerwacjakm.gliwice.eu. Aby skorzystać z umówionego terminu, przy wejściu do urzędu należy okazać unikalny kod wygenerowany podczas rezerwacji.

Jednocześnie przypominamy, że odbiór dokumentów (dowodów rejestracyjnych, tablic itd.) możliwy jest wyłącznie w Referacie w którym nastąpiło złożenie wniosku (czyli odpowiednio przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A).

Z uwagi na bardzo dużą liczbą osób, które muszą załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów, należy liczyć się z koniecznością długiego oczekiwania w kolejce. W celu usprawnienia przebiegu wizyty warto przyjść 5 minut przed wyznaczoną godziną i mieć ze sobą komplet dokumentów: wypełniony wniosek, wymagane załączniki, potwierdzenie dokonania koniecznych opłat.

Przypominamy, że kontakt z Urzędem nadal jest możliwy poprzez SEKAP, ePUAP, e-mail, dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć do Biura Podawczego osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku skorzystania z innych form kontaktu niż wizyta osobista, sprawy załatwiane będą w kolejności wpływu dokumentów w terminach administracyjnych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą nowelizacją tzw. ustawy o COVID-19 z 31 marca 2020 roku dokumenty komunikacyjne zachowują ważność do 31 grudnia br.! Więcej informacji TUTAJ.

UWAGA!

W pozostałym zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji (wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i postępowań w tym zakresie, sprawy związane z obsługą przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów) obowiązuje, jak dotychczas, telefoniczne umówienie wizyty pod numerami telefonów

 • prawa jazdy: 32/239-11-96, 32/239-11-81, 32/238-56-53, 32/238-54-70;
 • RTD: 32/239-11-72, 32/239-12-67, 32/238-54-94, 32/238-56-72.

W przypadku wielu wnioskodawców klienci proszeni są o skorzystanie z formy pełnomocnictwa – wzór pełnomocnictwa znajduje się pod adresem: bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ W OKRESIE 1-31 SIERPNIA 2020 R. O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO WYKORZYSTYWANEGO NA CELE ROLNICZE

W związku z sytuacją epidemiczną Wydział Środowiska informuje, że w celu złożenia wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych, producenci rolni powinni umówić się  telefonicznie na indywidualne spotkanie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów pod numerem  telefonu 32 239 12 36.

Osoby umówione na spotkanie winny być zaopatrzone w indywidualne środki ochrony, w tym maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki ochronne  oraz ewentualnie własny długopis.

Przed wejściem na teren urzędu  klienci zobowiązani są również do dokonania dezynfekcji rąk.

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego osoby, które nie dostosują się do powyższych zaleceń sanitarnych nie zostaną dopuszczone do stanowisk obsługi.

POZOSTAŁE WYDZIAŁY

Pozostałe wydziały Urzędu obsługują klientów na dotychczasowych zasadach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu.

Informacja ogólna: 32 239-11-65


MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WPŁAT

Wydział Komunikacji

 1.  e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl    oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,111,10 );
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu, wykaz kont: bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5.  na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

Urząd Stanu Cywilnego

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,14,15 );
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu, wykaz kont:  bip.gliwice.eu/strona=10116;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi.

 

Wydział Podatków i Opłat

opłaty skarbowe:

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,259,101 );
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu, wykaz kont dostępny: bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

podatki i opłaty lokalne:

 1. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu (wykaz kont bip.gliwice.eu/strona=10116 ), dla tego typu opłat kontrahenci mają nadane indywidualne numery rachunków SIMP;
 2. możliwość podglądu zobowiązań i dokonywania wpłat przy wykorzystaniu platformy GEPAR (wymóg założenia konta i logowania poprzez profil zaufany gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10 )
 3. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 4. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 1.  wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu (wykaz kont bip.gliwice.eu/strona=10116 ). Dla opłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie,  bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia kontrahenci mają nadane indywidualne numery rachunków SIMP;
 2. możliwość podglądu zobowiązań i dokonywania wpłat przy wykorzystaniu platformy GEPAR (wymóg założenia konta i logowania poprzez profil zaufany gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10 ), dla należności z tytułu wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  oraz bezumownego korzystania z nieruchomości;
 3. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 4. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

Wydział Geodezji i Kartografii

 1. wpłata na rachunek bankowy (wykaz kont bip.gliwice.eu/strona=10116 );
 2. opłaty geodezyjne przy zamawianiu dokumentów w sklepie internetowym są dokonywane przy wykorzystaniu e-płatności zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home ;
 3. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 4. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

 

Wydział Usług Komunalnych

opłaty skarbowe:

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,310,102);
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu wykaz kont dostępny:  bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

 1. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu wykaz kont dostępny: bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 2. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 3. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 opłaty skarbowe

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl/   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,392,12);
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu; wykaz kont dostępny:  bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

  opłaty za udostępnienie danych osobowych

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,392,12);
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu; wykaz kont dostępny:  bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking