Twoja społeczność Twoją szansą!

Mis à jour: 08.05.2020 / Section: / pdf
projekt w dzielnicy Baildona fot. materiały prasowe GCOP

Od prawie dwóch lat mieszkańcy gliwickiej dzielnicy Baildona dzielą się zainteresowaniami i pozytywną energią w ramach projektu unijnego„Twoja społeczność Twoją szansą”. Miejscem spotkań jest Klub Osiedlowy „Baildonka”, mający swoją siedzibę w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21, a w czasie epidemii – oficjalny FanPage projektu na Facebooku (@TwojaSpolecznoscTwojaSzansa). Przypominamy, że uczestnikiem projektu może zostać każdy mieszkaniec dzielnicy zagrożony wykluczeniem społecznym, w szczególności pozostający bez pracy lub z niepełnosprawnościami.

Każdy uczestnik projektu bierze udział w cyklu spotkań (teraz indywidualnych), w czasie których rozwija swoje kompetencje społeczne, buduje swój własny potencjał oraz dowiaduje się, w jaki sposób może wziąć czynny udział w życiu społecznym nie tylko dzielnicy, ale także miasta. Ma także możliwość konsultacji z doradcą zawodowym oraz z psychologiem. Nierzadko udział w projekcie kończy się w momencie, gdy uczestnik znajduje pracę. Dodatkowo w ramach projektu każdy mieszkaniec dzielnicy może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych!

Osoby biorące udział w projekcie często mówią, że największą motywacją było dla nich spotkanie z innymi ludźmi.

Dotychczasowe warsztaty odbywały się w grupach, w których część ludzi się zna z sąsiedztwa – raz lepiej, raz słabiej. Udało się zawrzeć nowe przyjaźnie, wygasić sąsiedzkie konflikty, podzielić się doświadczeniami, toczyć emocjonujące dyskusje, zmotywować się wzajemnie do zmian. Klub Osiedlowy „Baildonka” w filii GCOP to miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców dzielnicy! Każdy mógł przyjść porozmawiać, napić się kawy i herbaty, poczytać gazetę, odpocząć, pograć w karty czy w jedną z wielu planszówek dostępnych w Klubie . Można też było wziąć udział w ciekawych cotygodniowych spotkaniach – rękodzieła, scrapbookingu, spotkaniach seniorów lub z grami planszowymi. Za siedzibą Klubu Osiedlowego w zeszłym roku przy udziale zapalonych ogrodników-amatorów powstał niewielki ogródek sąsiedzki, w którym już kwitną pierwsze efekty wspólnej pracy.

Od poniedziałku do piątku Klub tętnił życiem za sprawą swoich gości. Nie brakowało stałych bywalców, bez których Klub nie działałby tak prężnie. Byli też wolontariusze, których wciąż przybywało, a którzy chcieli przekazywać swoje wyjątkowe umiejętności zainteresowanym gościom. Warsztaty scrapbookingu z wolontariuszką Anią robiły się z tygodnia na tydzień coraz bardziej popularne. Prowadząca z wielkim entuzjazmem zarażała wszystkich swoją pasją i co tydzień udowadniała, że z papieru można tworzyć coraz to piękniejsze cuda.

Dzięki zaangażowaniu uczestników w dzielnicy dwa lata z rzędu odbył się Jarmark Świąteczny, podczas którego uczestnicy zorganizowali zbiórki na rzecz potrzebujących zwierząt. Odbyły się również wiosenne akcje podwórkowe, podczas których mieszkańcy stworzyli piękne kolorowe siedziska ze starych opon samochodowych. Kilka miesięcy temu, w czasie karnawału, odbył się Bal Maskowy. Organizacja tych wydarzeń wymagała od uczestników dużego zaangażowania, mogli przy tym korzystać ze wsparcia pracowników Klubu Osiedlowego, jednak to właśnie zaangażowani mieszkańcy byli filarem wszystkich przedsięwzięć.

Większości efektów działań projektu nie da się w prosty sposób policzyć, podsumować, nie da się ich dojrzeć gołym okiem. Jednak największym dowodem są na to ludzie, którzy mimo iż zakończyli swój udział w projekcie, wciąż są, udzielają się, pomagają sobie nawzajem. Co ważne, nikt już nie zostanie sam!

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I” bądź chcących działać na rzecz dzielnicy Baildona zapraszamy do kontaktu z jednostkami realizującymi: Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21, tel. 32/238-24-55 oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Franciszkańska 19, tel. 32/401-20-91.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt  „Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I” jest realizowany od wrzesnia 2018 roku i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking