Miejskie żłobki i przedszkola otwarte od 18 maja

Mis à jour: 06.05.2020 / Section: / pdf
dzieci bawiące się klockami fot. Freepik, CC0

Gliwice nie otworzyły żłobków i przedszkoli od 6 maja. Po konsultacjach z rodzicami i sprawdzeniu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa,  zainteresowane osoby będą mogły posłać dzieci do części miejskich placówek od 18 maja.

Po ogłoszeniu przez rząd, że samorządy będą mogły od 6 maja otwierać żłobki i przedszkola, w Gliwicach trwały konsultacje z rodzicami oraz sprawdzanie możliwości dostosowania obiektów do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektorzy placówek kontaktowali się z rodzicami, aby sprawdzić ilu z nich chciałoby posłać swoje dzieci do żłobka lub przedszkola. Zainteresowanie powrotem dzieci do przedszkoli miejskich wyraziło ok. 25% rodziców, natomiast deklarację ponownego korzystania z opieki w żłobkach – 30%.

Mając na uwadze zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom, dyrektorzy placówek sprawdzili ponadto możliwości wdrożenia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących warunków sprawowania opieki nad dziećmi. Wiąże się to jednak z  istotnymi ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej liczby dzieci mogących przebywać w placówkach. Na tę chwilę do rozwiązania pozostają również kwestie kadrowe oraz logistyczne związane m. in. wydawaniem posiłków.

Po gruntownej analizie możliwości dostosowania miejskich żłobków i przedszkoli do wymogów bezpieczeństwa oraz zapewnieniu właściwej opieki przez kadrę ustalono, że możliwe jest uruchomienie od 18 maja takiej liczby miejsc w miejskich placówkach, która odpowiada liczbie chętnych zgłoszonych w wyniku konsultacji z rodzicami - o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Termin otwarcia żłobków i przedszkoli dotyczy wyłącznie placówek publicznych, miejskich. Podmioty niepubliczne będą otwierane w oparciu o decyzję ich właścicieli. Rodzicom dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych sugerujemy bezpośredni kontakt z ich dyrekcjami.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking