Mapy i dane planistyczne zamów przez internet

Mis à jour: 06.05.2020 / Section: / pdf
widok strony głównej MSIP

Zmagając się z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z COVID-19, Urząd Miejski w Gliwicach nieprzerwanie świadczy usługi dla mieszkańców, zapewniając sprawną realizacją najpilniejszych spraw. Jest to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu w ubiegłych latach innowacyjnych w skali kraju rozwiązań cyfryzacyjnych. Dzięki temu klienci wiele spraw mogą załatwić bez wizyty w urzędzie, a urzędnicy – efektywnie pracować zdalnie.

Portal planistyczny

Dane planistyczne, w tym w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to kluczowe zasoby informacyjne każdego miasta. Są wykorzystywane w znaczącej części procedur administracyjnych, dotyczą również bardzo dużej liczby usług publicznych świadczonych dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych. Gliwice, jako jedno z pierwszych polskich miast, w pełni zcyfryzowały i otworzyły bazy danych planistycznych. Portal planistyczny został uruchomiony jako jeden z geoportali Miejskiego Serwisu Informacji Przestrzennej. – Dzięki cyfryzacji zasobu planistycznego dziś wszyscy pracownicy wydziału mogą pracować zdalnie, klienci, którzy potrzebują dokumentów urzędowych - wszystkie sprawy mogą załatwić elektronicznie, a użytkownicy, którzy potrzebują danych planistycznych - mogą je bez ograniczeń pobierać i wykorzystywać w swojej pracy – mówi Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 Obsługa portalu planistycznego nie powinna sprawić nikomu problemu – na stronie udostępnione zostały filmy instruktażowe, które w przystępny sposób wyjaśniają zasady korzystania z systemu. Dzięki wprowadzonym w geoportalu e-usługom wnioski i uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) można zgłaszać elektronicznie, z poziomu interaktywnej mapy. Z tej możliwości mogą swobodnie korzystać między innymi osoby niepełnosprawne, w tym niedowidzące i niedosłyszące – e-usługi są zgodne z wymaganiami WCAG 2.0. Dostępna jest również wersja anglojęzyczna geoportalu. Wnioski można również przesłać za pośrednictwem skrzynki SEKAP (ePUAP). Gotowe załączniki mapowe można wygenerować z MSIP.

Warto przypomnieć, że gliwicki MSIP (https://msip.gliwice.eu) to ogromny zbiór danych, przedstawionych w dostępny sposób na specjalnych warstwach osadzonych na mapie miasta. W tematycznych geoportalach zaleźć można np. aktualną ofertę miejskich nieruchomości, lokalizację infrastruktury rowerowej, szczegółowe dane na temat zieleni miejskiej i wiele innych przydatnych informacji.

Sklep geodezyjny

W „Geodezyjnym sklepie internetowym” dostępne są dane i dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisy z rejestrów i wyrysy z mapy ewidencyjnej, a także wiele innych dokumentów i danych najczęściej zamawianych przez klientów Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W marcu bieżącego roku udostępniono możliwość składnia wniosku o dostęp do danych podmiotowych zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców .Żeby z tej opcji skorzystać, trzeba posiadać Profil Zaufany i wykazać prawny interes dostępu do wnioskowanych danych podmiotowych. – Sklep internetowy pozwoli przesłać każde zamówienie, a pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii dokonają oceny merytoryczno-prawnej wniosku a w przypadku braku interesu prawnego do dostępu do tych danych, będą kontaktować się z wnioskodawcą w celu jego ewentualnego uzupełnienia – mówi Sebastian Ptak naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce Geodezja i Kartografia Biuletynu Informacji Publicznej.

Sklep umożliwia również szybkie rozliczenie finansowe i oferuje ciekawe, bezpłatne dodatki, takie jak powstałe na bazie zobrazowań lotniczych oraz skaningu laserowego „Gliwice 3d”, „Ukośne.pl” (widok zagospodarowania Gliwic z perspektywy ukośnej) i „Retromapy” (porównywanie fragmentów Gliwic odwzorowanych na ortofotomapie w latach 2003–2018). Sklep geodezyjny posiada angielską wersję językową oraz stosuje się do wytycznych WCAG 2.0, w zakresie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking