Gliwice stawiają na fotowoltaikę

Mis à jour: 05.05.2020 / Section: / pdf
panele solarne fot. Freepik

Gliwice od lat prowadzą działania zmierzające do poprawy stanu powietrza w mieście. Wprowadzono m.in. inteligentny system sterowania ruchem, poprawiając płynność jazdy samochodów i redukując emisję spalin. W ramach walki z niską emisją w lokalach komunalnych stare paleniska zastępowane są nowoczesnymi i ekologicznymi systemami grzewczymi, a właściciele lokali mogą uzyskać od miasta dotacje na tego typu inwestycje. Kolejnym ekorozwiązaniem jest fotowoltaika. Gliwice złożyły właśnie wniosek o pozyskanie z Unii Europejskiej prawie 2 mln zł bezzwrotnej dotacji na montaż paneli solarnych na 9 budynkach miejskich.

Projekt objęty wnioskiem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewiduje wykonanie do końca 2021 roku dokładnie 14 mikroinstalacji fotowoltaicznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zostaną zamontowane na 8 budynkach miejskich szkół lub przedszkoli (siedzibach PM nr 17 przy ul. Andromedy 36, SP nr 12 przy ul. Kopernika 63, ZST-I przy ul. Chorzowskiej 5, internatu ZST-I przy ul. Krakusa 16, VIII LO przy ul. Sikornik 34, SP nr 23 przy ul. Sikornik 1, SP nr 36 przy ul. Robotniczej 6 oraz PM nr 16 przy ul. Sportowej 17), a także na budynku przy ul. Nad Łąkami 1, pełniącym funkcję świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice.

Całkowity koszt prac to około 2,4 mln zł. Dotacja z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 pozwoliłaby pokryć maksymalnie 85% kosztów. – Obecnie czekamy na ocenę formalną, a następnie merytoryczną. Generalnie, zgodnie z procedurami, ocena projektu powinna zakończyć się w grudniu – przewiduje Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Ogniwa fotowoltaiczne, łącząc ekologię z ekonomią, pozwalają pozyskiwać „zieloną” energię słoneczną i sporo zaoszczędzić na kosztach eksploatacji budynków.

Szacuje się, że przy tej inwestycji oszczędności miasta mogłyby wynieść ponad 200 tys. zł. Korzyści dla środowiska byłyby jeszcze bardziej znaczące. Panele wytwarzają bowiem darmowy prąd (w tym przypadku w wysokości ponad 533 MWh rocznie), nie emitują zanieczyszczeń (co pozwoliłoby na redukcję emisji CO2 o ponad 430 ton w skali roku oraz obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 o ponad 0,02 tony rocznie) i można je poddać recyklingowi, a pozyskiwanie przez nie energii nie generuje hałasu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miasto pozyskało z Unii Europejskiej 350 tys. zł dofinansowania umożliwiającego budowę elektrowni fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i Jasnej 31A. Energia pozyskana z ponad 260 paneli fotowoltaicznych pokryje znaczą część zapotrzebowania tych obiektów na prąd, co korzystnie wpłynie na środowisko i miejski budżet.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking