Sukces gliwickich liceów

Mis à jour: 24.04.2020 / Section: / pdf
logo rankingu COPTIOSH

Wśród szkół średnich w Polsce, sklasyfikowanych przez Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych COPTIOSH i wyróżnionych statusem złotej lub srebrnej szkoły, znalazły się trzy gliwickie placówki. To I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego oraz V Liceum Ogólnokształcące im. A. Struga i II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego. Dzięki temu przysługuje im miano Złotej lub Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 r. i prawo używania takiego logo w promocji swoich działań.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczniów i nauczycieli, których osiągnięcia zaowocowały zajęciem wysokiego miejsca w Polsce i którzy przyczynili się do sukcesu gliwickich szkół! Gratulujemy zarówno osiągnięć w olimpiadach, jak i w klasyfikacji w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 roku. Jego wyniki miały zostać podane pod koniec marca podczas VI Kongresu COPTIOSH mającego towarzyszyć etapowi centralnemu VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Obydwa wydarzenia zostały odwołane z powodu epidemii. Wyniki rankingu zostały zamieszczone na stronie COPITOH -> TU, a nagrody i wyróżnienia przekazano do placówek.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking