Miasto wspiera ginekologię

Mis à jour: 23.04.2020 / Section: / pdf
blok porodowy Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Fragment zmodernizowanego w ubiegłym roku bloku porodowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach. Fot. K. Ledwoń/archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach

Po zakończonej w ubiegłym roku, szeroko zakrojonej modernizacji bloku porodowego ze środków unijnych, własnych i miejskich, Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach przygotowuje się do następnych prac remontowych. Tym razem placówka chciałaby latem zmodernizować pomieszczenia łazienek na oddziałach Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Fizjologii, Patologii i Intensywnej Opieki Noworodka. Miasto przekaże na ten cel 100 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji.

Zakres przewidzianych prac obejmie modernizację łazienek dla pacjentek – z wymianą instalacji, płytek, wykładziny ceramicznej, drzwi oraz tzw. białego montażu, a także wydzieleniem z sali chorych nr 1 powierzchni umożliwiającej budowę łazienki. Szacowany koszt całej inwestycji to ok. 108 tys. zł. Niemal w całości pokryje ją bezzwrotna, 100-tysięczna dotacja Miasta Gliwice, zarezerwowana w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM. Modernizacja łazienek, jak zakładają władze Szpitala Wielospecjalistycznego, powinna zostać przeprowadzona w lipcu lub sierpniu tego roku. Wszystko będzie oczywiście uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Będzie to kolejna inwestycja szpitala, podnosząca jakość obsługi i komfort pobytu pacjentek

W ubiegłym roku w ramach modernizacji bloku porodowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym utworzono 5 jednoosobowych sal porodowych (każda z dostępem do łazienki), zamontowano klimatyzację, system monitorowania bezpieczeństwa oraz nowe instalacje wewnętrzne. Blok porodowy został doposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny – komfortowe łóżka porodowe, inkubator noworodkowy, stanowisko resustacyjno-pielęgnacyjne dla noworodka oraz aparat USG. Całkowity koszt szpitalnej inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł. Największą część prac (wartości ponad 2,2 mln zł) zrealizowano w ramach unijnego projektu ,,Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach”.

W ramach tego projektu dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowiło około 1,8 mln zł. Dodatkowe prace, nieobjęte pierwotnym projektem, zostały wsparte finansowo przez Miasto Gliwice, które przekazało na tę realizację ponad 600 tys. zł. Pieniądze pozwoliły na remont korytarza doprowadzającego do bloku porodowego oraz zakup nowoczesnych sprzętów i aparatury medycznej – inkubatora do transportu noworodka z respiratorem, dodatkowego łóżka porodowego, 2 niezwykle komfortowych wanien porodowych, 19 klimatyzatorów do sal pacjentek na położnictwie i patologii ciąży oraz nowych sufitowych lamp zabiegowych.

Gliwicki samorząd od lat wspiera gliwickie szpitale, dofinansowując zakupy sprzętu i modernizacje

W latach 2003–2006, gdy Szpital Wielospecjalistyczny funkcjonował jeszcze jako placówka miejska, miasto przekazało mu łącznie ok. 7,7 mln zł na zakupy niezbędnego sprzętu medycznego i duże modernizacje (m.in. gospodarki cieplnej czy izby przyjęć wraz z budową podjazdu dla karetek). Od 2007 roku (w którym szpital został przekształcony w NZOZ) do 2019 roku do lecznicy trafiło z miasta ok. 2,9 mln zł.

blok porodowy Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
Fot. K. Ledwoń/archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach
blok porodowy Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
Fot. archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach
blok porodowy Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
Fot. K. Ledwoń/archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach
wejście do Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach
Fot. archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach
blok porodowy Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Fot. K. Ledwoń/archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach
blok porodowy Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Fot. archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach
blok porodowy Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Fot. K. Ledwoń/archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach
wejście do Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach Fot. archiwum Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking