Na odcinku Bojkowskiej budowa kanalizacji sanitarnej

Mis à jour: 21.04.2020 / Section: / pdf
prace przy Bojkowskiej fot. ZDM Gliwice

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Bojkowskiej od Gwarków do Kopalnianej może powodować nieznaczne utrudnienia w ruchu. Prace mogą jednak przysporzyć kierowcom nieco więcej kłopotu w trakcie robót realizowanych w rejonie skrzyżowania z ul. Lotników.

Prace realizowane na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji będą kontynuowane przez najbliższych kilka tygodni.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking