Uwaga, zmiany w Wydziale Komunikacji

Mis à jour: 23.03.2020 / Section: / pdf
budynek urzędu miejskiego fot. M. Foltyn / UM w Gliwicach

Z uwagi na ogłoszony 20 marca  stan epidemii w Polsce informujemy, że ulega zmianie tryb obsługi klientów oraz załatwiania spraw w Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami załatwiania następujących spraw :

 • dowód rejestracyjny
 • rejestracja pojazdu fabrycznie nowego lub sprowadzonego z zagranicy
 • złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy
 • złożenie wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów

Procedura odbioru dowodu rejestracyjnego:

 1. Wrzuć pozwolenie czasowe wraz z wnioskiem do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanej „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI"
 2. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać kilka dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać dowód rejestracyjny.
 3. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.

Uwaga! W przypadku braku wskazania numeru telefonu kontaktowego, dowód rejestracyjny zostanie przesłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Procedura rejestracji pojazdu fabrycznie nowego lub sprowadzonego z zagranicy:

 1. Wrzuć oryginały wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty oraz wypełnionym wnioskiem  do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanej „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI"
 2. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe oraz pozostałe dokumenty.
 3. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.

Informacja o wymaganych do rejestracji pojazdu dokumentach znajduje się pod następującymi adresami:

 1. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

https://bip.gliwice.eu/strona=50,60,10

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9456&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=7121

 1. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

https://bip.gliwice.eu/strona=50,88,10

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9462&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=7121

Pamiętaj – pojazd fabrycznie nowy musi mieć ubezpieczenie OC wykupione najpóźniej w dniu rejestracji (w razie wątpliwości skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym).

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW : 

 • UL. ZWYCIĘSTWA 21  (32) 238-54-85, (32) 238-54-96, (32)  239-13-29, (32) 238-54-03, (32) 238-56-90
 • UL. JASNA 31A             (32) 338-64-57,  (32) 338-64-58, (32) 338-64-59

Procedura złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy:

 1. Wrzuć oryginały wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty, zdjęciem oraz wypełnionym wnioskiem
  do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego,  opisanej „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI". Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać prawo jazdy.
 2. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.

Wykaz wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju sprawy, znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:

https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,32

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE PRAWA JAZDY : 

 • UL. ZWYCIĘSTWA 21  (32) 239-11-96,  (32) 239-11-81

Procedura złożenia wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów :

 1. Wrzuć oryginały wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty, zdjęciem oraz wypełnionym wnioskiem
  do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego,  opisanej „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI". Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać dokumenty.
 2. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.

Wykaz wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju sprawy, znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:

https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,30

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ: 

 • UL. ZWYCIĘSTWA 21 ( 32) 239-11-72, (32) 239-12-67, (32) 238-54-94, (32)  238-56-72

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking