Gliwice znów wśród najlepszych!

Mis à jour: 12.03.2020 / Section: / pdf
banery portale

Dwa gliwickie projekty, Geodezyjny sklep internetowy oraz Miejski System Informacji Przestrzennej, zyskały uznanie jury konkursu Innowacyjny Samorząd. Nasze miasto znalazło się w gronie finalistów.

Do konkursu Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP, zgłoszono 304 projekty, nadesłane przez 181 jednostek samorządu terytorialnego. Gliwice zostały uhonorowane za projekty: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” oraz „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”.

W docenionym w konkursie „Geodezyjnym sklepie internetowym”, uruchomionym dzięki środkom z UE, dostępne są dane i dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisy z rejestrów i wyrysy z mapy ewidencyjnej, a także wiele innych dokumentów i danych najczęściej zamawianych przez klientów Wydziału Geodezji i Kartografii UM. Sklep umożliwia również szybkie rozliczenie finansowe i oferuje ciekawe, bezpłatne dodatki, takie jak powstałe na bazie zobrazowań lotniczych oraz skaningu laserowego „Gliwice 3d”, „Ukośne.pl” (widok zagospodarowania Gliwic z perspektywy ukośnej) i „Retromapy” (porównywanie fragmentów Gliwic odwzorowanych

na ortofotomapie w latach 2003–2018). Sklep przyciąga inwestorów, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w tym mieszkańców Gliwic, którzy wykorzystując wdrożone rozwiązania oszczędzają czas oraz środowisko, mogą pozyskać dane czy dokumenty bez wizyty w Urzędzie Miejskim. Ponadto, bezpłatnie udostępniane są wykazy nazw ulic, czy adresów zawartych w Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów. Sklep posiada również angielską wersję językową oraz stosuje się do wytycznych WCAG 2.0, w zakresie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Gliwice jako jedno z pierwszych polskich miast w pełni otworzyły bazy danych planistycznych, udostępniając do przeglądania i pobierania w wersji cyfrowej m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To część Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, który również został doceniony w konkursie. Mieszkańcy mogą tam znaleźć informacje np. na temat lokalizacji instytucji czy okręgów wyborczych, a inwestorzy – m.in. sprawdzić strukturę własności nieruchomości i uzbrojenie terenu. Wyszukiwarka MSIP daje możliwość odnalezienia miejskich lokali i nieruchomości gruntowych o określonym metrażu lub lokalizacji. Wprowadzono też funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie danych wektorowych w mobilnej wersji MSIP. Konkurs Innowacyjny Samorząd nagradza najbardziej kreatywne i innowacyjne samorządy, ma też inspirować pozostałe jednostki samorządowe do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Nadesłane projekty dotyczyły między innymi komunikacji, transportu, ekologii, pozyskiwania energii, a także edukacji i sfery społecznej. Jury oceniało przedsięwzięcia głównie pod kątem nowatorstwa w skali kraju i rezultatów zastosowanych rozwiązań. (mf)

grafika MSIP
Msip.gliwice.pl/portal-planistyczny
grafika sklep geodezyjny
Zasobgeodezyjny.gliwice.eu
nagroda
Fot. UM Gliwice
nagroda2
Fot. UM Gliwice
grafika MSIP Msip.gliwice.pl/portal-planistyczny
grafika sklep geodezyjny Zasobgeodezyjny.gliwice.eu
nagroda Fot. UM Gliwice
nagroda2 Fot. UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking